Lộc Trời (LTG): Quý III/2023 lỗ hơn 327 tỷ đồng, nợ phải trả tăng mạnh 63%

31/10/2023 15:52 GMT+7
Trong quý III/2023, Lộc Trời bão lỗ hơn 327 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 63,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Đáng nói, quý II liền trước, LTG báo lãi 426 tỷ đồng - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần 4.461 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn tăng tới 92% nên lợi nhuận gộp của Lộc Trời giảm hơn 69% về còn 152,2 tỷ đồng. bLên lãi gộp giảm mạnh từ mức 18% cùng kỳ về 3%.

Doanh thu tài chính tăng 115% lên 4,2 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính của Lộc Trời tăng 142% lên 268 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 12% và 50,6% về còn 165 tỷ đồng và 51,3 tỷ đồng.

Lộc Trời (LTG) lỗ hơn 327 tỷ đồng trong quý III/2023 - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất của LTG

Chốt quý III, Lộc Trời báo lỗ hơn 327 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 63,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Đáng nói, quý II liền trước, Công ty còn báo lãi 426 tỷ đồng - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Lộc Trời.

Theo giải trình, trong quý III/2023 Lộc Trời có sự biến động về chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay và khoản lỗ do tỷ giá hối đoái nên lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm 391 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Lộc Trời ghi nhận doanh thu 10.249 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận gộp lại giảm 33% về còn 949 tỷ đồng.

Mảng lương thực – lúa gạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của LTG với 7.899 tỷ đồng, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp chỉ khoảng gần 3%. Thuốc bảo vệ thực vật đóng góp 1.755 tỷ đồng vào doanh thu, đưa về khoảng 756,8 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp ở mức 43,1%.

Kết quả, 9 tháng lợi nhuận sau thuế của Lộc Trời đạt 17,3 tỷ đồng, giảm 91,5% so với cùng kỳ năm ngoái và còn kém xa chỉ tiêu lợi nhuận 400 tỷ đồng cho năm 2023 đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua.

Tại ngày 30/09/2023, tổng tài sản của Lộc Trời đạt hơn 12.181 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh lên gần 5.100 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với hồi đầu năm.

Hàng tồn kho ghi nhận đạt hơn 2.825 tỷ đồng, tăng 34%, phần lớn là thành phẩm. Công ty đang có 928 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, tăng 16%.

Tổng nợ phải trả của Lộc Trời là 9.111 tỷ đồng, tăng 63% so với đầu năm, chủ yếu là vay từ các ngân hàng chiếm hơn 7.468tỷ đồng. Các ngân hàng đang cho Lộc Trời vay nợ nhiều nhất gồm Vietcombank - CN Kỳ Đồng gần 720 tỷ đồng, TPBank - CN An Giang 693 tỷ đồng, Ngân hàng Malayan Banking Berhad - CN TP.HCM hơn 598 tỷ đồng...O.L
Cùng chuyên mục