Doanh thu giảm sâu nhưng Minh Phú (MPC) mẹ vẫn báo lãi tăng 2,5 lần lên hơn 300 tỷ đồng?

01/02/2023 08:20 GMT+7
Dù doanh thu giảm hơn 40% nhưng quý IV, Thủy sản Minh Phú (MPC) vẫn báo lãi sau thuế tăng vọt 2,5 lần lên 313,6 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố BCTC riêng quý IV/2022 với doanh thu thuần ghi nhận 1.667 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn bán hàng giảm 44% nên lợi nhuận gộp kỳ này giảm 36% xuống 204,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính kỳ này tăng 19 lần lên 410 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng cũng mạnh hơn 10 lần lên 223,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 47,5% xuống hơn 80 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 83% xuống gần 5 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế trong quý IV/2022 đạt 313,6 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Vì đâu doanh thu giảm sâu nhưng Minh Phú (MPC) mẹ vẫn báo lãi tăng 2,5 lần lên hơn 300 tỷ đồng? - Ảnh 1.

BCTC của MPC

Giải trình về kết quả kinh doanh, Minh Phú cho biết, doanh thu tài chính tăng mạnh do được nhận cổ tức từ các Công ty thành viên. Bên cạnh đó, Công ty kiểm soát tốt dòng tiền và các yếu tố chi phí góp phần làm tăng lợi nhuận.

Minh Phú thu lãi chênh lệch tỷ giá 77,8 tỷ đồng, lãi tiền gửi 7,8 tỷ đồng và cổ tức từ công ty con hơn 324,3 tỷ đồng. Cụ thể, Tập đoàn nhận cổ tức từ Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng thủy sản Minh Phú gần 31 tỷ đồng; nhận cổ tức từ Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quí 16,8 tỷ đồng, từ Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phát 10,4 tỷ đồng; từ Công ty CP Thủy sản Minh phú Hậu Giang 247,6 tỷ đồng; từ Công ty TNHH Thức ăn Tôm Xanh Minh Phú 12,2 tỷ đồng...

Lũy kế cả năm 2022, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.925,5 tỷ đồng, giảm 12%; lợi nhuận sau thuế đạt 802,3 tỷ đồng tăng 50,6% so với năm 2021.

Tổng tài sản của MPC tính tới 31/12/2022 ghi nhận 10.089 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 4,6 lần lên 638 tỷ đồng; chứng khoán kinh doanh ghi nhận 8,8 tỷ đồng, trong đó dự phòng giảm giá 5,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng hơn 2 lần lên 2.132 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 50% lên 4.451 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn. Vay nợ ngắn hạn tăng 61,5% lên 2.084 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/1, cổ phiếu MPC tăng 0,55% lên 18.400 đồng/cp.

An Vũ