Thủy sản Minh Phú (MPC) mẹ: Quý III/2022 lãi giảm gần 15% so với cùng kỳ

24/10/2022 16:33 GMT+7
Kết quả, quý III/2022, Thủy sản Minh Phú (MPC) báo lãi 197,3 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố BCTC riêng quý III/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 2.422 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn bán hàng giảm 8,8% nên lợi nhuận gộp kỳ này giảm 16,5% xuống 2.049 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 28,7% lên 29,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 15,2% và 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, kỳ này Minh Phú báo lãi 197,3 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, doanh thu công ty đạt 7.258 tỷ đồng, biến động không đáng kể; doanh thu tài chính tăng 97% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 488,7 tỷ đồng tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận 9 tháng so với cùng kỳ, Minh Phú cho biết, tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu tăng do đẩy mạnh sản xuất hàng giá trị gia tăng. Doanh thu tài chính tăng do trong kỳ nhận được cổ tức từ các công ty thành viên.

Tổng tài sản của MPC tính tới cuối quý III/2022 đạt 10.080, tăng 21% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 24,4% lên 5.427 tỷ đồng; trữ tiền tăng 51% lên 207,2 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 97% lên 212,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 187,7% lên 2.031 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 83% lên 96,8 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng khá mạnh so với đầu năm với gần 4.720 tỷ đồng, tăng 60%. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng 242% lên 2.154 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gấp đôi lên 78 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 85% lên 1.890 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/10, cổ phiếu MPC giảm 7,22% xuống 18.000 đồng/cp.


An Vũ