Dự kiến mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý vật tư nuôi trồng thủy sản

20/09/2021 15:37 GMT+7
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý rộng rãi dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.
Dự kiến mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý vật tư nuôi trồng thủy sản - Ảnh 1.

Theo dự thảo, mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu là 50.000 đồng/lầ

Dự thảo đề xuất bãi bỏ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam và phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư nuôi trồng thủy sản.

Đối với các loại phí, lệ phí khác, theo dự thảo, mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu là 50.000 đồng/lần; Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu là 470.000 đồng/lần; Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản từ 1,5 triệu đồng đến 5,7 triệu đồng/lần; Phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản là 5,7 triệu đồng/lần.

Tổ chức thu lệ phí là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức thu phí gồm: Tổng cục Thủy sản; Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản; cơ quan quản lý Nhà nước về thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức thu phí, lệ phí nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước, trừ trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan Nhà nước thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí đối với các cơ quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan Nhà nước thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí đối với các cơ quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định, nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.


An Vũ
Cùng chuyên mục