Navico (ANV) chuẩn bị họp cổ đông bất thường bàn bổ sung ngành bất động sản

20/09/2021 14:51 GMT+7
Công ty cổ phần Nam Việt (Navico, mã ANV) dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung quan trọng như: sửa đổi điều lệ, bổ sung thêm mã ngành cho công ty.
Navico (ANV) họp cổ đông bất thường bổ sung thêm mã ngành - Ảnh 1.

Kim ngạch xuất khẩu Navico 8 tháng năm 2021 đạt 4,8 triệu USD, giảm 23%, thấp hơn mức sụt giảm chung của ngành cá tra xuất khẩu (-28,5%).

Công ty cổ phần Nam Việt (Navico, mã ANV) vừa thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào ngày 8/11/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 8/10/2021.

Các cổ đông tham dự quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần thứ 1 với tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).

Tại đại hội cổ đông bất thường lần này, Navico sẽ trình cổ đông nội dung sửa đổi điều lệ, bổ sung thêm mã ngành 6810 đó là thêm Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho đi thuê.

Số liệu Hải Quan Việt Nam cho biết, 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Navico đi các thị trường đạt hơn 60,2 triệu USD, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2020 (gấp gần 4 lần so với tăng trưởng của ngành). 

Tính riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu Navico đạt 4,8 triệu USD, giảm 23%, thấp hơn mức sụt giảm chung của ngành cá tra xuất khẩu (-28,5%).


O.Lý