Đưa dự án cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng vào danh mục trọng điểm

26/03/2023 14:01 GMT+7
Dự án cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng và cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa đã được thống nhất vào danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia.

Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh mục dự án và thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Theo đó, dự án cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng và cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa đã được thống nhất vào danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo này đã bổ sung Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có các dự án nêu trên vào thành viên Ban Chỉ đạo và kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo đã chuyển công tác hoặc nghỉ chế độ.

Đưa dự án cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng vào danh mục trọng điểm - Ảnh 1.

Cầu Thịnh Long nối đôi bờ sông Ninh Cơ trên địa bàn huyện Hải Hậu và huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Ảnh: TA

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung các dự án và thành viên nêu trên vào danh mục dự án và thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo dự thảo quyết định, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được bổ sung làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Kiện toàn ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ đạo thay thế đồng chí Lê Quang Hùng; Ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chỉ đạo thay thế ông Tạ Anh Tuấn.

Ngoài ra, bổ sung ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bình Phước và Đắk Nông vào danh sách ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua và 18 thành viên là lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Bộ Xây dựng; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ GTVT; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Kiểm toán Nhà nước.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 94/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) và dự án cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình.

Để sớm tổ chức triển khai các dự án có hiệu quả thiết thực, Thường trực Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan cần rút kinh nghiệm để làm tốt nhiệm vụ.

Về công tác chuẩn bị đầu tư cần tích cực hơn, kỹ lưỡng hơn và chất lượng hơn. Các đơn vị tư vấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu dự án cần bám sát thực tiễn, dứt khoát không để tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bảo đảm cân bằng lợi ích của nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Quy mô đường cao tốc phải có quy mô tối thiểu 4 làn xe hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, tránh lãng phí, khó khăn khi đầu tư mở rộng. Phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện một lần theo quy mô hoàn chỉnh.

Việc triển khai các dự án nêu trên theo phương thức đối tác công tư (PPP) cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, nhất là tại khoản 2 Điều 26 của Luật Đầu tư theo phương thức PPP.

Đa dạng nguồn vốn đầu tư, kết hợp nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn của nhà đầu tư, vốn vay nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác...

Thế Anh