Đường Quảng Ngãi (QNS) báo lãi đi lùi trong quý III/2022

31/10/2022 11:09 GMT+7
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đường Quảng Ngãi (QNS) ghi nhận doanh thu thuần 6,311 tỷ đồng, tăng 9% và lợi nhuận ròng gần 858 tỷ đồng, biến động nhẹ.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần tăng nhẹ so với năm ngoái lên 2.298,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng nhẹ 2% lên 734 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 23,5% lên 44,7 tỷ đồng nhờ tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí tài chính tăng 34%, đạt gần 20 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng 11,5% lên 318,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,6% lên 77 tỷ đồng; lợi nhuận khác âm 300 triệu đồng, trong khi cũng kỳ lãi 1,4 tỷ đồng.

Kết quả, Đường Quảng Ngãi báo lãi 363,4 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đường Quảng Ngãi (QNS) báo lãi đi lùi trong quý III/2022 - Ảnh 1.

BCTC của QNS trong quý III/2022

Lũy kế 9 tháng đầu năm, QNS ghi nhận doanh thu thuần 6.311 tỷ đồng, tăng 9% và lợi nhuận ròng gần 858 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021.

Về cơ cấu doanh thu, trong cả 3 mảng kinh doanh, mảng sữa đậu nành chiếm 54% doanh thu; mang về 3.390 tỷ đồng doanh thu tăng 5% và lãi gộp đạt gần 1.416 tỷ đồng tăng 6%.

Mảng kinh doanh sản phẩm đường chiếm 23% doanh thu, song biên lãi gộp thu hẹp từ 21% xuống còn 16,5%, nên Công ty chỉ thu về gần 240 tỷ đồng lãi gộp từ mảng này, đóng góp 13% cơ cấu lợi nhuận gộp hợp nhất.

Doanh thu từ công ty con Thành Phát chiếm 17%, thu được 1.085 tỷ đồng, tăng 21% và hơn 30 tỷ đồng lãi gộp, tăng 13%, còn lại là doanh thu khác.

Năm nay, QNS đặt chỉ tiêu 8.000 tỷ đồng doanh thu và 1.008 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy sau 9 tháng, công ty đã thực hiện được lần lượt 79% và 85% các mục tiêu trên.

Tổng tài sản của QNS tính đến cuối quý III/2022 giảm 4,6% xuống 9.421 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 61,4%; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm nhẹ xuống 3.752 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng nhẹ so với đầu năm với 834 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 37% lên 64 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm nhẹ xuống 2.385 tỷ đồng; vay nợ giảm 41,7% xuống 1.185 tỷ đồng.


An Vũ