Đường Quảng Ngãi (QNS) báo lãi quý II đạt hơn 365 tỷ đồng

25/07/2022 16:39 GMT+7
Kết thúc quý II/2022, Đường Quảng Ngãi báo lãi sau thuế đạt 365,6 tỷ đồng gần như đi ngang so với cùng kỳ (360,3 tỷ đồng).

Công ty CP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu ghi nhận 2.139,6 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn bán hàng biến động không đáng kể kéo theo lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ kỳ này tương đương cùng kỳ với 648,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 46,5% lên 46,5 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí lãi vay cho hoạt động này tăng 39,4% lên 24,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm nhẹ xuống 166,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15,7% xuống 67 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2022, Đường Quảng Ngãi báo lãi sau thuế đạt 365,6 tỷ đồng gần như đi ngang so với cùng kỳ (360,3 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, QNS ghi nhận doanh thu đạt 3.909 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đi ngang với 681,1 tỷ đồng.

Đường Quảng Ngãi (QNS) báo lãi quý II đạt hơn 365 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính quý II/2022 của QNS

Tổng tài sản của QNS tính đến 30/6/2022 ghi nhận 11.310 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 6.262 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư nắm giữu đến ngày đáo hạn với 3.963 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 81,7% lên 1.483 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 29,8% lên 3.744 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 98,3% với 3.683 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch mang về tổng doanh thu 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.008 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,7% và giảm 19,5% so với thực hiện năm 2021.

Về kế hoạch đầu tư, Đường Quảng Ngãi cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh các dự án như dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy đường An Khê lên 18.000 tấn mía/ngày, dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê, dự án dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE có công suất 1.000 tấn đường/ngày nhằm đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến đưa dự án sữa chua uống tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy vào vận hành thương mại trong năm.

Trong báo cáo cập nhật về QNS mới đây, Công ty Chứng khoán SSI ước tính doanh nghiệp sẽ đạt 8.800 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2022 (tăng 20,5% so với cùng kỳ) và 1.450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 16,7%) trong năm 2022. 

Theo đó, tăng trưởng doanh thu sẽ được thúc đẩy bởi 3 yếu tố sản lượng đường cao hơn (sản lượng đường RS tăng 20% so với cùng kỳ và 50 nghìn tấn đường RE); doanh thu sữa đậu nành tăng 11% so với cùng kỳ và doanh thu từ các mảng khác tăng 10%.An Vũ