Gắn sao OCOP cho 20 sản phẩm đặc sản xứ Lạng

29/01/2021 06:36 GMT+7
Tham gia đánh giá, phân hạng đợt này có 20 sản phẩm của 8 huyện, thành phố tham dự.

Ngày 28/1, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 3/2020.

Đợt đánh giá này, có 20 sản phẩm thuộc 8 huyện, thành phố gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm. Trong đó, có 3 sản phẩm OCOP nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao, đó là: Cao khô Vạn Linh, bún ngô Thuận Anh, chè dưới tán hồi Bình Gia.

Qua xem xét, đánh giá hội đồng thống nhất chấm điểm và xếp hạng 20 sản phẩm, trong đó: 3 sản phẩm không đủ điều kiện nâng cấp lên sản phẩm 4 sao; 5 sản phẩm đạt 4 sao (Quýt vàng Bắc Sơn, tinh dầu hồi Văn Quan, quy linh cao, thạch đen dạng bột, ngồng hoa cải); 11 sản phẩm đạt 3 sao.

Lạng Sơn: Gắn sao OCOP cho 20 sản phẩm đặc sản đặc trưng xứ Lạng - Ảnh 1.

20 sản phẩm đặc trưng Lạng Sơn được hội đồng xem xét đánh giá và gắn sao OCOP.

Dịp này, sản phẩm ngồng hoa cải của HTX nông nghiệp Công nghệ cao và Phát triển Lạng Sơn đã được hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh chấm 70 điểm đạt 4 sao. 

Lạng Sơn: Gắn sao OCOP cho 20 sản phẩm đặc sản đặc trưng xứ Lạng - Ảnh 2.

Sản phẩm Mật ong Ngũ gia bì của TP.Lạng Sơn.

Đến nay, riêng tại TP.Lạng Sơn đã có 4 sản phẩm đạt  OCOP. Trong đó, có 3 sản phẩm đạt 4 sao (mật ong ngũ gia bì của HTX Quảng Lạc, Quảng Lạc; vịt quay Hồng Xiêm, rau ngồng hoa cải) và 1 sản phẩm đạt 3 sao (mật ong hương rừng Xứ Lạng của HTX Quảng Hồng, Quảng Lạc). 

PV