Giá cao su hôm nay 8/3: Giá cao su giảm mạnh

08/03/2023 14:31 GMT+7
Giá cao su hôm nay 8/3 nhuộm sắc đỏ, giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm toàn bộ các kỳ hạn...

Giá cao su hôm nay 8/3: Giá cao su giảm đỏ toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 8/3 nhuộm sắc đỏ, giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm toàn bộ các kỳ hạn...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 3/2023 ghi nhận mức 208,0 yen/kg, giảm 1,47%, giảm 3,1 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 4/2023 giảm 1,61%; kỳ hạn cao su tháng 5/2023; kỳ hạn tháng 6/2023 giảm và cao su kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 0,85%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 đứng ở mức 12.165 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,86%, giảm 105 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải giảm ở kỳ hạn tháng 4/2023; các kỳ hạn cao su tháng 5/2023 và tháng 7/2023 đều giảm và cao su kỳ hạn tháng 6/2023 giảm 0,84%.

Giá cao su hôm nay 8/3: Giá cao su giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá cao su hôm nay 8/3: Giá cao su giảm mạnh - Ảnh 2.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 08/03/2023 lúc 11:18:04 (delay 10 phút)

Giá cao su hôm nay 8/3: Giá cao su giảm mạnh - Ảnh 3.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 08/03/2023 lúc 11:18:04 (delay 10 phút)

Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 2/2023 đạt khoảng 150 nghìn tấn, trị giá 212 triệu USD, tăng 11,2% về lượng và tăng 15,9% về trị giá so với tháng 1/2023; so với tháng 2/2022 tăng 47,8% về lượng và tăng 16,6% về trị giá. Giá xuất khẩu cao su bình quân ở mức 1.411 USD/tấn, tăng 4,2% so với tháng 1/2023, nhưng giảm 21,1% so với tháng 2/2022. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su đạt khoảng 285 nghìn tấn, trị giá 394 triệu USD, giảm 3,2% về lượng và giảm 23,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. 

Trong tháng 1/2023, các chủng loại cao su xuất khẩu chủ yếu là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280), Latex, SVR 10, SVR 3L, SVR CV60, cao su tổng hợp... Trong đó, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 69,49% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 93,74 nghìn tấn, trị giá 127,37 triệu USD, giảm 52% về lượng và giảm 52,2% về trị giá so với tháng 12/2022; So với tháng 1/2022 cũng giảm 26,8% về lượng và giảm 42,7% về trị giá. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 99,9% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 93,65 nghìn tấn, trị giá 127,06 triệu USD, giảm 51,9% về lượng và giảm 52,2% về trị giá so với tháng 12/2022; So với tháng 1/2022 cũng giảm 26,6% về lượng và giảm 42,6% về trị giá. 

Nhìn chung, trong tháng 1/2023, các chủng loại cao su xuất khẩu đều giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với tháng 1/2022, trong đó đáng chú ý như: RSS3, SVR 20, SVR CV50, SVR 3L, SVR 10, cao su hỗn hợp (HS 4005)... 

Về giá xuất khẩu: Tháng 1/2023, phần lớn giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su đều giảm mạnh so với tháng 1/2022, trong đó đáng chú ý như: SVR 10, RSS3, RSS1, SVR 20, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280, SVR CV50...

 

Nguyễn Phương