Giấy Việt Trì (GVT) sắp chi cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 36%

11/06/2023 06:20 GMT+7
Ngày 30/6, Giấy Việt Trì (GVT) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 36% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.600 đồng).

Công ty CP Giấy Việt Trì (UPCoM: GVT) vừa thông báo về việc sẽ chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, ngày 30/6 GVT sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 36%.

Với hơn 11,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 41,76 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 25/7/2023.

Mức chia này tăng hơn so với kế hoạch trước đó dự kiến ở mức 30%.

Năm 2022, GVT ghi nhận tổng doanh thu 2.035 tỷ đồng, vượt 35 tỷ đồng, tương ứng 1,75% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 180 tỷ đồng, vượt 50% mục tiêu đã đề ra.

Năm 2023, Công ty dự kiến chia cổ tức tối thiểu 20%, đồng thời lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 38 tỷ đồng, giảm tới 78,89% so với kết quả đạt được năm 2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/6, cổ phiếu GVT tăng 14,79% lên 81.500 đồng/cp.


O.L