Gỗ An Cường (ACG) báo lãi quý II tăng hơn 16% lên gần 160 tỷ đồng

27/07/2022 07:16 GMT+7
Gỗ An Cường báo lãi quý II/2022 đạt 158,8 tỷ đồng, tăng 16,4% so với quý II/2021.

Công ty CP Gỗ An Cường (UPCoM: ACG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với doanh thu thuần 1.058 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán tăng 12,3% lên 751,2 tỷ đồng, biên lãi gộp được cải thiện từ 27,4% lên 29%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ 15%, từ 41 tỷ đồng lên hơn 47 tỷ đồng. Các chi phí đều tăng, như chi phí tài chính (tăng 34%, lên 9.46 tỷ đồng), chi phí bán hàng (20%, lên 119 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp (40%, lên 33 tỷ đồng). Lợi nhuận khác giảm 66%, còn hơn 430 triệu đồng. Kết quả, ACG báo lãi sau thuế đạt 158 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ.

Kết quả, Gỗ An Cường báo lãi 158,8 tỷ đồng, tăng 16,4% so với quý II/2021. 

Gỗ An Cường (ACG) báo lãi quý II tăng hơn 16% lên gần 160 tỷ đồng - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính của ACG

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu 1.914 tỷ đồng, tăng 12% so với nửa đầu năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 17%.

Năm 2022, Gỗ An Cường đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu mục tiêu 4.242 tỷ đồng, tăng 28,8% và lợi nhuận sau thuế hơn 550 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm 2021. Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp gỗ này đã hoàn thành 45,2% kế hoạch doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo giải trình, do dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, Công ty có thể thúc đẩy mạnh hoạt động bán hàng để tăng doanh thu. Ngoài ra, lợi nhuận hoạt động tài chính tăng do lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của đơn vị này đạt 5.143 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 3.600 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 12,7%, còn hơn 1.330 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng lên 1.527 tỷ đồng (tăng 10,7%). Đáng chú ý, hạng mục đầu tư tài chính dài hạn tăng 86%, lên gần 513 tỷ đồng, nhờ ghi nhận khoản đầu tư vào CTCP Bất động sản Central Hill.

Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng gần 18% lên 1.42 ngàn tỷ đồng, phần lớn đến từ khoản vay ngắn hạn tăng 30%, lên 737 tỷ đồng.

Liên quan đến ACG, cuối tháng 5/2022, HoSE đã nhận hồ sơ niêm yết 135,8 triệu cổ phiếu ACG với vốn điều lệ 1.358,46 tỷ đồng. Nếu không có gì thay đổi, Công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE trong quý III/2022.


A.Vũ