Hà Nội: Cải tạo chung cư cũ cần khuyến khích đẩy nhanh tiến độ nơi hoàn thành kiểm định

20/11/2022 17:19 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội cho biết để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, những chung cư đã hoàn thành kiểm định, quy hoạch thì có thể tổ chức sự lựa chọn nhà đầu tư để chuẩn bị đầu tư dự kiến trong Quý I/2023, dự kiến khởi công trong Quý II/2023.

Trước đó, cử tri thành phố Hà Nội đã đề nghị thành phố tổ chức rà soát lại toàn bộ những chung cư cũ cần tiến hành xây dựng lại, cải tạo chung cư cũ chia ra thành các nhóm để từ đó có lộ trình triển khai thực hiện.

Trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri mới đây liên quan đến tiến độ xây dựng lại, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội cho biết, triển khai Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và để đẩy nhanh tiến độ công việc này trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Số lượng nhà chung cư đến thời điểm ban hành Đề án là 1.579 nhà và hiện nay đang được UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát để cập nhật, bổ sung. Đề án xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó, thành phố sẽ ban hành 3 Kế hoạch để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Trong đó, bao gồm: Kế hoạch tổng kiểm tra rà soát, khảo sát, kiểm định tổng thể các chung cư cũ; Kế hoạch lập quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng chung cư cũ, đề án quy gom tái định cư chung cư cũ; Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ. Tùy tình hình thực tế khi triển khai, thành phố sẽ điều chỉnh tiến độ, danh mục phát sinh bảo đảm tính linh hoạt khả thi và đồng bộ với các kế hoạch có liên quan.

Hà Nội: Cải tạo chung cư cũ cần khuyến khích đẩy nhanh tiến độ nơi hoàn thành kiểm định  - Ảnh 1.

Hà Nội tạo điều kiện, đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ (Ảnh: TN)

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 31/12/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về xây dựng lại, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 329/KH-UBND ngày 31/12/2021 về nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 về việc tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 về xây dựng lại, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội - đợt 1.

Các kế hoạch cải tạo chung cư cũ dự kiến chia 4 giai đoạn, trong đó đợt 1 lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu chung cư cũ giai đoạn 2021-2025 gồm: 6 khu có tính khả thi (Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân) và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ; Thành Công; Ngọc Khánh; Bộ Tư pháp); đôn đốc 14 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai; rà soát bổ sung đối với nhà chung cư đơn lẻ cấp D (có phát sinh trong quá trình kiểm định) còn lại trên địa chỉ bàn; xem xét triển khai đề án, dự án quy gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đối với việc cải tạo chung cư cũ, nhưng chung cư đã hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết dự kiến xong trong Quý IV/2022, thì có thể tổ chức sự lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến trong Quý I/2023, dự kiến khởi công trong Quý II/2023.

Với các cũ chung cư sẽ được cập nhật bổ sung vào các đợt tiếp theo, triển khai thực hiện song song, đồng thời theo kế hoạch và trong những năm tiếp theo; khuyến khích chung cư nào hoàn thành xong trước kiểm định và quy hoạch thì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư triển khai trước.

Trước đó, thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã thống nhất tạm cấp ngân sách với số tiền gần 128 tỷ đồng để các quận, huyện kiểm định chung cư cũ năm 2022. Nguồn kinh phí này được trích từ nguồn điều hành tập trung ngân sách thành phố năm 2022. Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo thực hiện theo quy định, chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ, tổng hợp báo cáo HĐND thành phố.


Thái Nguyễn