Hoá chất Đức Giang kế hoạch QuýII lãi ròng đạt 270 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ

28/04/2021 11:32 GMT+7
Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSZE: DGC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý II/2021 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến là 1.900 tỷ đồng, lãi ròng 270 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận sau thuế sẽ tương đương so với quý II/2020.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSZE: DGC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý II/2021 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến là 1.900 tỷ đồng, lãi ròng 270 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận sau thuế sẽ tương đương so với quý II/2020.

Ngoài ra, trong quý II/2021 doanh nghiệp dự kiến đầu tư 30 tỷ đồng vào Nhà máy HPO điện tử; 20 tỷ đồng vào dự án phốt pho đỏ.

Trước đó, quý I/2021,  DGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.949 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng tăng 25% lên 1518 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của DGC đạt trên 430 tỷ đồng, tương ứng tăng 41%. Biên lợi nhuận cũng được kéo từ 20% lên 22%.

Hoá chất Đức Giang đặt kế hoạch lãi ròng quý II/2021 đạt 270 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Hoá chất Đức Giang đặt kế hoạch lãi ròng quý II/2021 đạt 270 tỷ đồng

Hoạt động tài chính ba tháng đầu năm của DGC cũng khá tốt, doanh thu tăng 43% so với cùng kỳ lên gần 33 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính vẫn neo ở mức hơn 9 tỷ đồng (tăng 3%).

Chi phí bán hàng tăng từ 80,5 tỷ đồng lên 114,6 tỷ đồng, tương ứng 42% với lý do chính là từ phí dịch vụ mua ngoài. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ hơn 1 tỷ đồng, lên 28,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2021, DGC báo lãi trước thuế gần 310 tỷ đồng, lãi sau thuế 292 tỷ đồng, cùng tăng gần 50% so với quý I/2020. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) lúc này cũng đạt 1.794 đồng, cao hơn 30% sau một năm.

Năm 2021, DGC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 7.552 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 16% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau quý I doanh nghiệp đã hoàn thành 25,8% mục tiêu doanh thu và 26,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Q.D