Cổ đông Hóa chất Đức Giang sắp nhận 223 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2020

04/12/2020 13:40 GMT+7
Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Theo đó, với gần 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là hơn 223 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 15/12 và thời gian thanh toán dự kiến sang 11/1/2021.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn đặt kế hoạch kinh doanh quý IV/2020 với tổng doanh thu hợp nhất 1.750 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt thêm 240 tỷ đồng. Kế hoạch sản lượng các sản phẩm chủ chốt như phốt pho vàng là 16.500 tấn, axit photphoric trích ly là 30.000 tấn, phân lân các loại 40.000 tấn, bột giặt 1.200 tấn…

Về tình hình kinh doanh, quý III/2020, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu trên 1.556 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh ở mức 102%, thu về 235 tỷ đồng trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, tổng doanh thu của Hóa chất Đức Giang đạt trên 4.652 tỷ đồng, lãi sau thuế 705 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 77% so với cùng kỳ 2019.

Hóa chất Đức Giang tạm ứng 223 tỷ đồng cổ tức năm 2020 - Ảnh 1.

Hóa chất Đức Giang tạm ứng 223 tỷ đồng cổ tức năm 2020

Được biết, năm 2020 tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu là 6.084 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Như vậy, tập đoàn đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Theo đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, kết quả này có được là do sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón... tăng mạnh. Bên cạnh đó, DGC cũng có sự đổi mới về công nghệ sản xuất, giúp tiết giảm chi phí điện năng, chi phí nguyên liệu đầu vào (như quặng apatit, than) dẫn đến giảm giá thành sản phẩm.

Bên cạnh đó, việc vận hành và sản xuất ổn định nhà máy Phốt pho thuộc Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (công ty con) cũng đem lại nguồn doanh thu khá tốt cho tập đoàn.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 22,1% lên 5.763,7 tỷ đồng, trong đó tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.184,9 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.613,4 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 962,7 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 638,5 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản.

Bên cạnh doanh thu tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm thì các khoản phải thu cũng tăng mạnh 51,9% lên 962,7 tỷ đồng.

Q.D