Hóa chất Đức Giang: Quý I báo lãi sau thuế đạt 292 tỷ đồng, tăng gần 50%

21/04/2021 08:34 GMT+7
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang (HOSE: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 1.949 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng tăng 25% lên 1518 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của DGC đạt trên 430 tỷ đồng, tương ứng tăng 41%. Biên lợi nhuận cũng được kéo từ 20% lên 22%.

Hoạt động tài chính ba tháng đầu năm của DGC cũng khá tốt, doanh thu tăng 43% so với cùng kỳ lên gần 33 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính vẫn neo ở mức hơn 9 tỷ đồng (tăng 3%).

Chi phí bán hàng tăng từ 80,5 tỷ đồng lên 114,6 tỷ đồng, tương ứng 42% với lý do chính là từ phí dịch vụ mua ngoài. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ hơn 1 tỷ đồng, lên 28,7 tỷ đồng.

Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế đạt 292 tỷ đồng trong quý I/2021, tăng gần 50% - Ảnh 1.

Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế đạt 292 tỷ đồng trong quý I/2021, tăng gần 50%

Chốt quý, DGC báo lãi trước thuế gần 310 tỷ đồng, lãi sau thuế 292 tỷ đồng, cùng tăng gần 50% so với quý I/2020. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) lúc này cũng đạt 1.794 đồng, cao hơn 30% sau một năm.

Năm 2021, DGC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 7.552 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 16% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau quý I doanh nghiệp đã hoàn thành 25,8% mục tiêu doanh thu và 26,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 2,2% so với đầu năm, đạt 6.000 tỷ đồng. Trong khối tài sản ngắn hạn, tiền nhàn rỗi giảm khá mạnh còn 56,8 tỷ đồng, tuy nhiên tiền gửi ngắn hạn ngân hàng tăng tương ứng lên 1.749 tỷ đồng.

DGC ghi nhận hơn 791 tỷ đồng tiền phải thu ngắn hạn và 732,9 tỷ đồng hàng tồn kho; còn lại chiếm hơn 2.112 tỷ đồng là tài sản cố định; doanh nghiệp không có các khoản phải thu dài hạn.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả giảm nhẹ còn 1.700 tỷ đồng, phần lớn do giảm tiền phải trả người bán ngắn hạn. Trong khi đó vốn chủ sở hữu tăng thêm gần 250 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm, đạt 4.205 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần kinh doanh tăng từ 247 tỷ đồng (quý I/2020) lên 373 tỷ đồng, cũng cho thấy chất lượng kinh doanh khá tốt của DGC trong quý đầu năm.

Q.D