Quý III/2020, Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế 235 tỷ đồng, tăng 102%

19/10/2020 19:03 GMT+7
Lợi nhuận quý III/2020 tăng đột biến nhờ đổi mới công nghệ sản xuất qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp và sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón... tăng mạnh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu trên 1.556 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2019.

Kết hợp với việc tiết giảm giá vốn hàng bán, DGC thu về 357 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 88% so với con số đạt được năm ngoái. Biên lãi gộp từ 16% lên 23%.

Báo cáo tài chính cũng cho biết, trong quý III, DGC có doanh thu hoạt động tài chính đạt 32,7 tỷ đồng, tăng 77%.

Trong khi đó, chi phí tài chính 19 tỷ đồng, tăng 120% chủ yếu do phần lỗ chênh lệch tỷ giá; chi phí bán hàng gần 93 tỷ đồng, tăng 70% do phát sinh chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí quản lý doanh nghiệp 27 tỷ đồng, tăng 19%; chi phí khác cũng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2019, do phát sinh từ sự cố hỏa hoạn hồi tháng 6.

Kết thúc quý III, tập đoàn báo lãi sau thuế 235 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng từ 896 đồng lên 1.425 đồng.

Quý III/2020, Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế 235 tỷ đồng, tăng 102% - Ảnh 1.

Quý III/2020, Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế 235 tỷ đồng, tăng 102%

Lũy kế 9 tháng năm 2020, tổng doanh thu của DGC đạt trên 4.652 tỷ đồng, lãi sau thuế 705 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 77% so với cùng kỳ 2019.

Được biết, năm 2020 tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu là 6.084 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Như vậy, tập đoàn đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Theo đại diện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, kết quả này có được là do sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón... tăng mạnh. Bên cạnh đó, DGC cũng có sự đổi mới về công nghệ sản xuất, giúp tiết giảm chi phí điện năng, chi phí nguyên liệu đầu vào (như quặng apatit, than) dẫn đến giảm giá thành sản phẩm.

Bên cạnh đó, việc vận hành và sản xuất ổn định nhà máy Phốt pho thuộc Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (công ty con) cũng đem lại nguồn doanh thu khá tốt cho tập đoàn.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 22,1% lên 5.763,7 tỷ đồng, trong đó tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.184,9 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.613,4 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 962,7 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 638,5 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản.

Bên cạnh doanh thu tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm thì các khoản phải thu cũng tăng mạnh 51,9% lên 962,7 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu DGC đang được giao dịch ở vùng giá 42.100 đồng/cổ phiếu, tăng 24,5% trong quý III (tính đến sáng 19/10). Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất là 500.000 đơn vị/phiên.

Q.D