Hoàng Anh Gia Lai (HAG) trình kế hoạch lãi giảm 26%

09/05/2024 09:34 GMT+7
Năm 2024, HĐQT HAGL trình cổ đông thông qua mục tiêu doanh thu thuần 7.750 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.320 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và giảm 26% so với thực hiện năm 2023.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) đã cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HAGL sẽ được tổ chức ngày 10/5/2024 tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2024, HĐQT HAGL trình cổ đông thông qua mục tiêu doanh thu thuần 7.750 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.320 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và giảm 26% so với thực hiện năm 2023.

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) trình kế hoạch lãi giảm 26%- Ảnh 1.

Trích tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HAGL.

Trong đó, doanh thu cây ăn trái mục tiêu 5.540 tỷ đồng, heo ăn chuối 1.550 tỷ đồng và sản phẩm, hàng hóa 660 tỷ đồng, lần lượt đóng góp 71%, 20% và 9% cơ cấu tổng doanh thu.

Về kế hoạch đầu tư năm 2024, HAGL đề xuất trồng thêm 2.000ha chuối, nâng tổng diện tích lên 9.000ha chuối và trồng thêm 500ha sầu riêng, nâng tổng diện tích lên 2.000ha. Đáng chú ý, HAGL không đề cập đến vấn đề mở rộng nuôi heo.

HĐQT trình cổ đông kế hoạch không chi cổ tức năm 2023 và năm 2024.

Ngoài ra, ngày 7/5/2024, HAGL nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Chí Thắng và từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Lê Hồng Phong. Theo đó, HĐQT trình cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm chức danh của 2 lãnh đạo cấp cao này từ ngày 10/5/2024.

Hết quý I/2024 Hoàng Anh Gia Lai (HAG) còn lỗ lũy kế hơn 1.452 tỷ đồng

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.242,8 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 40% còn 742,6 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo kỳ này cho thấy, doanh thu bán trái cây tăng 25% lên 886,6 tỷ đồng; doanh thu bán heo giảm 48% còn 291,6 tỷ đồng; doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa giảm 87% còn 45 tỷ đồng và doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 75% còn 19,6 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm gần một nửa, từ 140 tỷ đồng còn 73 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 4% còn 177,4 tỷ đồng, trong đó có 167,7 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Trong đó, khoản lãi từ tiền cho vay giảm 68% còn 40,3 tỷ đồng là nguyên nhân chính khiến doanh thu tài chính sụt giảm.

Chi phí bán hàng tăng 95% lên 115 tỷ đồng do chi phí vận chuyển tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 2 tỷ đồng lên mức 38,7 tỷ đồng.

Kết quả, HAGL báo lãi trước thuế 226,4 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước (303,8 tỷ đồng). Tại thời điểm ngày 31/3/2024, dù đã giảm so với cùng kỳ năm 2023 (1.669,2 tỷ đồng) nhưng HAGL vẫn lỗ lũy kế hơn 1.452 tỷ đồng.

Linh Anh
Cùng chuyên mục