Tiếp tục báo lãi hàng trăm tỷ, hết quý I/2024 Hoàng Anh Gia Lai (HAG) còn lỗ lũy kế hơn 1.452 tỷ đồng

01/05/2024 10:36 GMT+7
Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) báo lãi trước thuế 226,4 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước (303,8 tỷ đồng). Hết quý I/2024, HAGL ghi nhận lỗ lũy kế hơn 1.452 tỷ đồng.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.242,8 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 40% còn 742,6 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo kỳ này cho thấy, doanh thu bán trái cây tăng 25% lên 886,6 tỷ đồng; doanh thu bán heo giảm 48% còn 291,6 tỷ đồng; doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa giảm 87% còn 45 tỷ đồng và doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 75% còn 19,6 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm gần một nửa, từ 140 tỷ đồng còn 73 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 4% còn 177,4 tỷ đồng, trong đó có 167,7 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Trong đó, khoản lãi từ tiền cho vay giảm 68% còn 40,3 tỷ đồng là nguyên nhân chính khiến doanh thu tài chính sụt giảm.

Chi phí bán hàng tăng 95% lên 115 tỷ đồng do chi phí vận chuyển tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 2 tỷ đồng lên mức 38,7 tỷ đồng.

Kết quả, HAGL báo lãi trước thuế 226,4 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước (303,8 tỷ đồng). Tại thời điểm ngày 31/3/2024, dù dã giảm so với cùng kỳ năm 2023 (1.669,2 tỷ đồng) nhưng HAGL vẫn lỗ lũy kế hơn 1.452 tỷ đồng.

Tiếp tục báo lãi hàng trăm tỷ, hết quý I/2024 Hoàng Anh Gia Lai (HAG) còn lỗ lũy kế hơn 1.452 tỷ đồng- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của HAGL ở mức 21.169,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt có 39,9 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ còn 7.657 tỷ đồng, chiếm 36% tổng tài sản. Hàng tồn kho giảm 13% còn 803,9 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của HAGL ở mức 14.137,3 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính ghi nhận 7.816,4 tỷ đồng.

Trong văn bản báo cáo về biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, HAGL cho biết, công ty vẫn tập trung mọi nguồn lực vào 2 ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi và trồng trọt với các sản phẩm chủ đạo là chuối, sầu riêng và heo.

Năm 2024, HAGL dự kiến trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng diện tích trồng chuối lên 9.000 ha và trồng thêm 500 ha sầu riêng, nâng diện tích lên 2.000 ha.

Bên cạnh đó, HAGL cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu tài chính nhằm giảm mạnh hơn nữa số dư nợ phải trả ngân hàng, giảm chi phí lãi vay và duy trì dòng tiền ổn định cho hoạt động sản uất kinh doanh.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục