HUD4 lên kế hoạch thu hồi vốn, triển khai nhiều gói thầu ở Thanh Hóa

08/06/2023 16:01 GMT+7
Theo báo cáo, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2023 đạt 2 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kì năm 2022, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 0 đồng. HUD4 đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động đầu tư kinh doanh, thu hồi vốn tại các dự án đang triển khai để đạt chỉ tiêu năm 2023.

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng HUD4 (UPCoM: HU4) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, Đại hội được tổ chức ngày 28/6/2023 tại TP. Thanh Hóa.

HUD4 lên kế hoạch thu hồi vốn, triển khai nhiều gói thầu ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022. Ảnh: Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023.

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, HU4 ghi nhận doanh thu hơn 263 tỷ đồng, đạt 73% so với kế hoạch năm đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 25,1 tỷ, hoàn thành kế hoạch năm đề ra là 25 tỷ.

Năm 2022, HUD4 đã triển khai công tác đầu tư, kinh doanh gói thầu các dự án như: Dự án khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, Dự án khu B – Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Dự án phát triển nhà ở Lô 2, Lô 3 Quảng Hưng… Tổng giá trị đầu tư đạt 251,5 tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 400 tỷ đồng, đạt 78% so với kế hoạch năm.

HUD4 tập trung chủ yếu là hoạt động kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp các dự án do HUD4 làm chủ đầu tư. Khối lượng thực hiện chủ yếu tập trung tại Dự án Khu sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, Dự án phát triển Nhà Lô 2. Lô 3 Quảng Hưng…

Lãnh đạo cho biết, đặc biệt, do chưa kinh doanh được các sản phẩm tại Dự án Khu sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, Dự án Nhà ở cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thanh Hóa nên kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

HU4 dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 10%.

Trong dự thảo, HUD4 lên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 555 tỷ đồng, tổng giá trị vốn đầu tư đạt 232 tỷ đồng. Tổng doanh thu và thu nhập khác kỳ vọng 390 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 21,6 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ tối thiểu 8% vốn điều lệ.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch năm 2023, trong đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh, thu hồi vốn tại các dự án đang triển khai; tiếp tục bám sát các thủ tục về phát triển dự án trong năm 2022, chủ động, đảm bảo kế hoạch tài chính cho đầu tư các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty…

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản HUD4 ghi nhận 692 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ghi nhận 478 tỷ đồng, tăng 2% so với số đầu năm.

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kì năm 2022. Lợi nhuận sau thuế lùi về 0 đồng, giảm 100%.

Giải trình về kết quả kinh doanh, HUD4 cho biết, giá vốn hàng bán quý I/2023 là 1,6 tỷ đồng, giảm 68 tỷ đồng so với quý I/2022, tương ứng giảm 98% nên lợi nhuận trước thuế giảm từ 6,5 tỷ đồng xuống 0 đồng. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý I/2023 bằng 0.


Khánh Ly