Khánh Hòa: Trên 28ha đất bị thu hồi để phát triển kinh tế

24/09/2022 16:42 GMT+7
Có 6 dự án sử dụng vốn ngân sách với tổng diện tích cần thu hồi là 28,5ha. Việc thu hồi nhằm phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, cộng đồng.

Ngày 24/9,UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có tờ văn bản về việc tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn.

Có tổng 6 dự án sử dụng vốn ngân sách với tổng diện tích cần thu hồi là 28,5ha. Đó là các dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa) với diện tích 3ha, Hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư Vông Trắc Tre (9,5ha), khu tái định cư 2/9 (3,5ha), khu tái định cư Ninh Mã (9,5ha, cùng ở tại huyện Vạn Ninh).

Khánh Hòa: Trên 28ha đất bị thu hồi để phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Khánh Hòa công bố 6 dự án cần thu hồi 28ha đất tại Vạn Ninh, Diên Khánh và Khánh Vĩnh. Ảnh: K.N

Ngoài ra, còn có Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh  (1,5ha), Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh (1,5ha).

Đợt này, tỉnh Khánh Hòa cũng có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác đối với 4 dự án, tổng dịch tích 25,5ha.  Đó là các dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Ninh Xuân (3ha), Khu tái định cư Vông Trắc Tre (9,5ha), Khu tái định cư đường 2/9 (3,5ha), Khu tái định cư Ninh Mã (9,5ha).

Ban Kinh tế Ngân sách thuộc HĐND tỉnh Khánh Hòa thống nhất về sự cần thiết khi thực hiện các thủ tục thu hồi đất để đầu tư xây dựng các khu định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn Vân Phong – Nha Trang).

Để đủ cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn thành thủ tục phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng dự án theo quy định; đồng thời, rà soát tên gọi các dự án trong dự thảo nghị quyết, bảo đảm thống nhất với tên gọi dự án đã được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách và cho biết đã hoàn thành thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã rà soát tên gọi các dự án trong dự thảo Nghị quyết, bảo đảm thống nhất với tên gọi dự án đã được phép duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách.


Công Tâm