Khánh Hòa: Thống nhất sử dụng ngân sách thay thế vốn vay từ World Bank triển khai dự án môi trường

25/01/2024 16:44 GMT+7
Trên cơ sở đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp và có ý kiến thống nhất về việc sử dụng ngân sách tỉnh thay thế vốn vay ODA để tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của hợp phần 2 dự án.

Ngày 25/1, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến việc triển khai Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu Dự án thành phố Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).

Theo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, liên quan đến hợp phần 2 Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang (Dự án CCSEP), Ngân hàng Thế giới đã có ý kiến không đồng ý tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay ODA để thực hiện các hạng mục còn lại.

Theo Hiệp định vay vốn, nguồn vốn để thực hiện hợp phần 2 Dự án CCSEP không phải là vốn viện trợ không hoàn lại mà là nguồn vốn được UBND tỉnh vay lại và phải trả gốc cộng với lãi suất cho nhà tài trợ theo quy định.

Khánh Hòa: Thống nhất sử dụng ngân sách thay thế vốn vay từ World Bank triển khai dự án môi trường- Ảnh 1.

Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu Dự án thành phố Nha Trang. Ảnh. Công Tâm

Vừa qua, trên cơ sở đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và có ý kiến thống nhất về việc sử dụng ngân sách tỉnh thay thế vốn vay ODA để tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của hợp phần 2 dự án.

Đồng thời, dự án cũng sẽ tiếp tục áp dụng khung chính sách đền bù tái định cư theo quy định của Ngân hàng Thế giới. Theo đó, UBND tỉnh sẽ báo cáo trình HĐND tỉnh có ý kiến sử dụng vốn từ ngân sách tỉnh để triển khai hợp phần 2.

Trên cơ sở ý kiến của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện thủ tục trình các Bộ ngành thẩm định và Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh nguồn vốn đối ứng và gia hạn thời gian thực hiện dự án). Nếu thuận lợi, các hạng mục thuộc hợp phần 2 dự kiến sẽ triển khai thi công lại vào quý III/2024 và hoàn thành vào cuối tháng 12/2025.

UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục chỉ đạo Chủ đầu tư và các bên liên quan sớm triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang.

Theo dự kiến, chi phí để tiếp tục thực hiện 2 gói thầu NT-2.1 và NT-2.3 khoảng 262,4 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu NT-2.1 khoảng 229,8 tỷ đồng; gói thầu NT-2.3 khoảng 32,6 tỷ đồng.

Công Tâm
Cùng chuyên mục