Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (YBM): Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền 10%

11/07/2022 19:56 GMT+7
Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái mới công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt. Ước tính công ty sẽ chi ra khoảng 14,3 tỷ đồng cho việc chi trả này.

Ngày 08/07/2022, Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (HoSE: YBM) mới phát ra thông báo về việc bắt đầu triển khai chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng). Với tổng số cổ phiếu đang lưu hành gần 14,3 triệu cổ phiếu thì Công ty ước tính sẽ chi ra gần 14,3 tỷ đồng để trả cổ tức cho lần này.

Ngày đăng ký cuối cùng sẽ vào ngày 01/08. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 29/07. Khoáng sản Yên Bái sẽ thực hiện việc thanh toán vào ngày 31/08/2022. Nguồn chi trả sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

KHOÁNG SẢN YÊN BÁI: Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% - Ảnh 1.

CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng an toàn 3%

Năm 2021, YBM ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 493 tỷ đồng, thực hiện được 113%. Lợi nhuận trước thuế đạt 16,5 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 14,7 tỷ đồng, lần lượt thực hiện được 97% và 96% so với kế hoạch đề ra.

KHOÁNG SẢN YÊN BÁI: Chốt ngày thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% - Ảnh 2.

Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2022 của Khoáng sản Yên Bái

Trong ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, vào năm 2022, Khoáng sản Yên Bái đưa ra 1 vài chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh bao gồm: Doanh thu thuần dự định là 440 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt dự tính đạt 19 tỷ và 15,2 tỷ đồng; tăng 1% và 3%. Bên cạnh đó thì YBM chưa đề cập tới phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Kết thúc Quý I/2022 (ngày 31/3/2022), Doanh thu thuần mà YBM mang lại đạt 112,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mang về hơn 2,9 tỷ đồng; lần lượt thực hiện được 22% và 19% so với kế hoạch cả năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/07, giá cổ phiếu của YBM tăng 100 đồng, hiện đang giao dịch ở mức 7.970 đồng/ cổ phiếu (tăng 1,27% so với phiên giao dịch liền kề).


Phương Thảo