Không có cổ tức từ công ty con kèm cước tàu biển tăng vọt, "vua tôm" Minh Phú (MPC) báo lãi giảm 11,2%

23/01/2022 08:13 GMT+7
Trong quý IV, Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) ghi nhận lãi sau thuế đạt 122,6 tỷ giảm 11,2% so với cùng kỳ. , Trong kỳ lợi nhuận giảm do phí tàu tăng cao và không nhận cổ tức từ các công ty con.

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV/2021. Trong quý IV/2021, công ty mẹ ghi nhận doanh thu đạt 2.930,7 tỷ đồng  tăng 7,7% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 7,5% lên 10,9%.

Lợi nhuận gộp đạt 319,2 tỷ đồng, tăng 57,2% so với cùng kỳ; doanh thu tài chính đạt 21,57 tỷ giảm 67,3%.

Chi phí bán hàng tăng vọt 92% lên 152,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 30,4% lên 28,7 tỷ đồng.

Không có cổ tức từ công ty con kèm cước tàu biển tăng vọt, "vua tôm" Minh Phú (MPC) báo lãi giảm 11,2% - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính của MPC

Theo đó, lợi nhuận sau thuế trong quý IV công ty mẹ đạt  122,61 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ,

Công ty cho biết nguyên nhân trong kỳ lợi nhuận giảm do phí tàu tăng cao và không nhận cổ tức từ các công ty con.

Lũy kế năm tài chính 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 10.140,9 tỷ đồng, tăng 8,6%. Dòng tiền hoạt động kinh doanh chính cả năm âm 132,5 tỷ đồng, trong khi năm trước dương 229,4 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, lãi sau thuế của MPC đạt 532,5 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ.

Cuối năm 2021, tổng tài sản của MPC tăng 14,8% so với đầu năm lên 8.566,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 3.731,3 tỷ đồng, chiếm 43,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.249,8 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.010,7 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản.

Trong năm 2021, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 194,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.146,2 tỷ đồng lên 3.249,8 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền âm.

Trong đó, năm 2021, lần đầu tiên xuất hiện khoản phải thu giá trị lớn. Cụ thể, khoản 1.329,7 tỷ đồng tại CTCP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang; 329,2 tỷ đồng tại Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phát và hàng loạt khoản mục phải thu tăng ở nhiều đơn vị khác.


O.L