Thủy sản Minh Phú (MPC): Hàng tồn kho tăng gấp 1,5 lần, 9 tháng thực hiện được 56% kế hoạch

10/11/2021 08:15 GMT+7
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021.

Cụ thể, doanh thu trong quý III của Thủy sản Minh Phú (mã: MPC) đạt 2.785 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do chi phí giá vốn giảm tới 48% khiến lãi gộp tăng 46% lên hơn 774 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng được tăng từ 12% lên 28%.

Doanh thu hoạt động tài chính, giảm 15% xuống còn 35 tỷ đồng (chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá). Chi phí tài chính cũng giảm 24%, xuống còn 23 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng lần lượt 70% và 42% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý III, MPC báo lãi sau thuế tăng 20%, đạt gần 290 tỷ đồng.

Thủy sản Minh Phú (MPC): Hàng tồn kho tăng gấp 1,5 lần, 9 tháng thực hiện được 56% kế hoạch - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của MPC.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, MPC ghi nhận doanh thu thuần 8.887 tỷ đồng, giảm 11% và lãi sau thuế 565 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. 

Năm 2021, Minh Phú đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 15.775 tỷ đồng và lãi sau thuế là 1.092 tỷ. Với kết quả đạt được, MPC thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu và 52% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Minh Phú ghi nhận hơn 10.523 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19% lên hơn 2.083 tỷ đồng. 

Đáng chú ý hàng tồn kho tăng 48% so với đầu năm lên hơn 4.499 tỷ đồng.  giá trị hàng tồn kho.

Sự tăng mạnh của hàng tồn kho chủ yếu là thành phẩm, hàng hóa, với mức tăng từ 2.759 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm lên 4.559 tỷ đồng vào 30/9/2021 (giá trị chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho).

Toàn bộ giá trị hàng tồn kho của Minh Phú hiện đều đang được dùng để đảm bảo cho các khoản vay tại các ngân hàng thương mại.

Con số tăng mạnh của hàng tồn kho là nguyên nhân chính làm hao hụt dòng tiền kinh doanh của công ty trong 9 tháng đầu năm 2021. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của MPC ghi nhận mức âm hơn 1.223 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Nợ phải trả tương ứng tăng 42% lên hơn 5.119 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 79%, ghi nhận hơn 4.020 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.


An Vũ