Thủy sản Minh Phú (MPC): Được hoàn thuế chống bán phá giá hơn 336 tỷ đồng; quý II lãi ròng tăng 28%

12/08/2021 17:55 GMT+7
Trong quý II, doanh thu thuần của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) đạt 3.292 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, MPC ghi phải thu thuế chống bán phá giá tại thời điểm cuối tháng 6 hơn 336 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này.

Theo BCTC hợp nhất quý II/2021 mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MCK: MPC, UpCOM) vừa công bố, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.292 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, lãi gộp tăng vọt 67%, ở mức hơn 563 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 67%, xuống còn 24 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá.

Thủy sản Minh Phú (MPC): Phải thu thuế chống bán phá giá hơn 336 tỷ đồng; quý II lãi ròng tăng 28% - Ảnh 1.

Nguồn BCTC của MPC

Chi phí tài chính cũng giảm 60% xuống còn 12.5 tỷ đồng do chi phí lãi vay đi lùi. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 32% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 93%.

Kết quả, lãi sau thuế quý II của Minh Phú ghi nhận mức tăng 42% lên 250 tỷ đồng; lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 228 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Minh Phú đạt doanh thu thuần 6.102 tỷ đồng, lãi sau thuế 276 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 19% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 254 tỷ đồng, tăng 2%.

Năm 2021, Minh Phú đặt mục tiêu doanh thu 15.774 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.092 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện 38,6% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Chủ tịch Lê Văn Quang cũng chia sẻ với cổ đông: "Hiện tại cước container đi các cảng tăng từ 2-4 lần, tức tăng 400% và chúng tôi không biết được liệu cước còn tăng nữa không? Trước tình hình này, chúng tôi quyết tâm đạt kế hoạch đã đề ra nhưng năm nay khó mà hoàn thành kế hoạch. Kế hoạch sản xuất sẽ đạt nhưng kế hoạch bán hàng và kế hoạch lợi nhuận khả năng sẽ chỉ đạt 80%."

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của MPC ghi nhận gần 9,923 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6%, lên hơn 1,711 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, MPC phải thu thuế chống bán phá giá hơn 336 tỷ đồng trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này. Đây là số tiền thuế chống bán phá giá mà Mseafood - Công ty con của MPC được hoàn lại.

Đây là số tiền thuế chống bán phá giá mà Mseafood - Công ty con của MPC được hoàn lại.

Ngày 11/2, MPC đã nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại từ Cơ quan Hải quan Mỹ (CBP), theo đó, CBP đã hủy bỏ Quyết định đã ban hành trước đó vào ngày 13/10/2020 về việc áp thuế chống phá giá với tôm Ấn Độ lên sản phẩm tôm xuất khẩu từ MPC vào Mỹ. Quyết định này cho phép MPC tiếp tục được xuất khẩu tôm đông lạnh vào Mỹ mà không phải chịu thêm thuế chống phá giá áp dụng cho tôm Ấn Độ hay bất kỳ loại thuế chống phá giá nào khác, đồng thời, MPC cũng được hoàn lại các khoản thuế chống phá giá đã phải tạm nộp trước đó theo Quyết định ngày 13/10/2020.

Hàng tồn kho thời điểm cuối tháng 6 của MPC tăng 40% so với đầu năm, lên gần 4,232 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm, hàng hóa chiếm 89% tổng giá trị hàng tồn kho.

Thủy sản Minh Phú (MPC): Phải thu thuế chống bán phá giá hơn 336 tỷ đồng; quý II lãi ròng tăng 28% - Ảnh 3.

Hàng tồn kho tính đến 30/06/2021 của MPCNguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của MPC

Xét về cơ cấu nợ, nợ phải trả tại ngày 30/06 ghi nhận hơn 4,793 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 76%, ghi nhận gần 3,657 tỷ đồng (tăng 19%) và không ghi nhận nợ vay dài hạn.


PV (t/h)