KQKD quý I/2024: Cao su Việt Nam (GVR) báo lãi tăng 18%, có hơn 14.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

30/04/2024 08:09 GMT+7
Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024, Cao su Việt Nam ghi nhận lãi trước thuế đạt 778,5 tỷ đồng, lãi sau thuế 650 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (Cao su Việt Nam; HoSE: GVR) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.590,3 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 12% lên 3.509,4 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính kỳ này giảm nhẹ từ 231,1 tỷ đồng xuống 227 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 22% còn 111,3 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 94 tỷ đồng, chiếm khoảng 85%. Chi phí bán hàng tăng 4% lên 113,2 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang, ở mức 363,4 tỷ đồng.

Kết quả, Cao su Việt Nam báo lãi trước thuế 778,5 tỷ đồng, lãi sau thuế 650 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 16% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về chênh lệch tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý I, Cao su Việt Nam do biết lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do thu nhập từ bồi thường thu hồi đất, trả đất về địa phương kỳ này giảm so với kỳ trước làm lợi nhuận khác giảm mạnh (từ 336,1 tỷ đồng xuống 69,9 tỷ đồng trong quý I/2024).

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Cao su Việt Nam ở mức 76.913,1 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ còn 2.454,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 8% còn 3.084,5 tỷ đồng. Trữ tiền gần như đi ngang, ghi nhận 16.355,8 tỷ đồng.

KQKD quý I/2024: Cao su Việt Nam (GVR) báo lãi tăng 18%, có hơn 14.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng- Ảnh 1.

Tiền gửi có kỳ hạn của Cao su Việt Nam tại ngày 31/3/2024 là 11.743 tỷ đồng.

Cụ thể, Cao su Việt Nam có hơn 4.600 tỷ đồng tiền và tương đương tiền (giảm 953 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó có 1.743 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp có 11.743 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng (tăng 400 tỷ đồng so với đầu năm). Tương ứng tổng tiền gửi tại ngân hàng có gần 14.000 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Cao su Việt Nam giảm 9% còn 20.895 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tài chính là 5.927,4 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm.

Ngày 24/4, HĐQT Cao su Việt Nam thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, Đại hội dự kiến được tổ chức ngày 17/6/2024 theo hình thức trực tuyến.

Linh Anh
Cùng chuyên mục