Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) góp vốn làm dự án gần 500ha tại Tây Ninh

05/03/2024 06:33 GMT+7
Ngày 4/3/2024, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HoSE: GVR) nhận được Quyết định 214 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1, tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1 có mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp với tổng nguồn vốn đầu tư của dự án là 2.350 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của Tập đoàn Cao su Việt Nam là 352,5 tỷ đồng.

Theo công bố, quy mô sử dụng đất của dự án gần 495,2ha, trong đó không bao gồm phần diện tích: đường Xóm Bố - Bàu Đồn, kênh thủy lợi N8, tuyến đường quy hoạch cao tốc Gò Dầu - Xa Mát và đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Tây Ninh đi qua dự án.

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) góp vốn làm dự án gần 500ha tại Tây Ninh- Ảnh 1.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1. Ảnh: VGP.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại ấp Đá Hàng và ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Năm 2023, Tập đoàn Cao su Việt Nam báo lãi gần 3.400 tỷ đồng

Luỹ kế cả năm 2023, Tập đoàn Cao su Việt Nam thu về 22.079 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13% so với kết quả đạt được năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.369,9 tỷ đồng, giảm 29,8%.

Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) góp vốn làm dự án gần 500ha tại Tây Ninh- Ảnh 2.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mới của GVR

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 diễn ra trong tháng 6/2023, Tập đoàn Cao su Việt Nam đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 4.264 tỷ đồng. Với kết quả này, GVR mới chỉ hoàn thành 79% kế hoạch này. Nhưng tại tháng 12/2023, Công ty thấy khó về đích nên đã điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu với: doanh thu thuần sau điều chỉnh giảm 12% xuống 24.243 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến sau điều chỉnh giảm 19% xuống còn 3.956 tỷ đồng. Với kết quả năm 2023, Tập đoàn Cao su Việt Nam đã thực hiện hơn 85% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Cao su Việt Nam đạt hơn 78.385 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với thời điểm đầu năm. Các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp ghi nhận tăng từ 1.845 tỷ đồng lên mức 3.400 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm từ 4.230 tỷ đồng còn 3.404 tỷ đồng; chủ yếu giảm từ thành phẩm tồn kho khi từ 2.529 tỷ đồng (ngày đầu năm 2023) còn 1.796 tỷ đồng (ngày cuối năm 2023).

Nợ của Tập đoàn Cao su Việt Nam ở mức 23.531 tỷ đồng, giảm 5,6% so với mức 24.932 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2023. Khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn của doanh nghiệp giảm 18,7%, còn đạt 3.734 tỷ đồng.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục