KQKD quý II/2024: "Mở bát" ngành Chứng khoán, MBS báo lãi cao kỷ lục

09/07/2024 09:49 GMT+7
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (HoSE: MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024 với kết quả kinh doanh tích cực.

Chứng khoán MB (MBS) báo lãi tăng bằng lần

Trong báo cáo tài chính quý II/2024, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 883 tỷ đồng, tăng 120,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hầu hết các mảng kinh doanh chính đều ghi nhận kết quả tăng trưởng. Đặc biệt, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng vọt 380% lên mức 341 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 261,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 88,1%.

KQKD quý II/2024: "Mở bát" ngành Chứng khoán, MBS báo lãi cao kỷ lục- Ảnh 1.

(Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2024)

Bên cạnh đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng 31,6%, đạt 179,3 tỷ đồng. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán cũng tăng mạnh 68,6%, lên mức 8,6 tỷ đồng. Tương tự, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính đạt 13 tỷ đồng, tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ quý II/2023. Tính đến cuối quý II/2024, dư nợ cho vay của MBS ghi nhận 9.979 tỷ đồng, trong đó cho vay ký quỹ (margin) gần 9.823 tỷ đồng, tăng 549 tỷ đồng so với cuối quý I.

Điểm kém sáng duy nhất đến từ lãi khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), khoản mục này ghi nhận đạt hơn 35 tỷ đồng, giảm tới 22,4%.

KQKD quý II/2024: "Mở bát" ngành Chứng khoán, MBS báo lãi cao kỷ lục- Ảnh 2.

Tóm tắt báo cáo tài chính quý II/2024

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 3,7 lần, đạt mức 438,8 tỷ đồng. Trong đó, chi phí hoạt động tư vấn tài chính tăng 139,5% so với cùng kỳ, lên 4,3 tỷ đồng. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng tăng 36,7% đạt 136,4 tỷ đồng.

Kết quả, MBS báo lãi sau thuế 216,7 tỷ đồng trong quý II/2024, tăng 1,75 lần so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.557 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2023. LNTT tăng 63% lên 500 tỷ, lãi ròng tương ứng 399 tỷ đồng Năm 2024, MBS lên kế hoạch 2024 với tổng doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty đã thực hiện gần 54% kế hoạch lãi năm.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của MBS đạt hơn 17.593 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn chiếm 17.302 tỷ đồng, còn lại 291,1 tỷ đồng là tài sản dài hạn.

Bên cạnh đó, tổng số nợ phải trả của công ty là 12.185 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn với 11.123 tỷ đồng, nợ dài hạn chiếm 1.061 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 9/7, giá cổ phiếu MBS giảm 0,59% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 33.700 đồng/cổ phiếu.Phương Thảo
Cùng chuyên mục