KSB: Ngày 7/7 đăng ký cuối cùng phát hành thêm 67 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

19/06/2021 07:00 GMT+7
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) thông báo kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm gần 67 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2020, tương ứng tỷ lệ 10:1. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngày đăng ký cuối cùng là 7/7/2021. 

KSB dự kiến phát hành thêm 67 triệu cổ phiếu để trả cổ tức - Ảnh 1.

KSB chốt quyền trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%. Ảnh: KSB

Về phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Dự kiến vốn điều lệ của KSB sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ tăng lên hơn 736 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng, lãi sau thuế 280 tỷ đồng; giảm hơn 14,5% và 14% so với thực hiện năm 2020.

Kết thúc quý I, KSB ghi nhận tổng doanh thu 247,5 tỷ đồng, lãi sau thuế 51 tỷ đồng. Như vậy, 3 tháng đầu năm, KBS đã thực hiện được hơn 20,5% và 18% kế hoạch lợi nhuận và lãi sau thuế đã đề ra cho cả năm.

Q.D