"Kỳ lân" khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tiếp theo của châu Á có thể đến từ Việt Nam

27/07/2022 21:34 GMT+7
Theo ADB, Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu tập hợp những yếu tố chủ chốt, ví dụ như các ưu đãi khuyến khích về chính sách và tài chính, để tạo ra và xây dựng thế hệ kỳ lân khởi nghiệp tiếp theo của Việt Nam.

Theo báo cáo "Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ của Việt Nam" của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), "kỳ lân" khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tiếp theo của châu Á và Thái Bình Dương có thể đến từ Việt Nam, khi nền móng để xây dựng một hệ sinh thái vững chắc có thể hỗ trợ những doanh nghiệp này đang được tiến hành thuận lợi.

Báo cáo nêu rõ, hiện tại mục tiêu dài hạn của Chính phủ Việt Nam đối với lĩnh vực công nghệ là thu hút tri thức, các tổ chức, cá nhân và doanh nhân để góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế và tham gia tạo lập các công ty khởi nghiệp thành công.

Một trong những ví dụ cho thấy sự hỗ trợ của Chính phủ đối đối với lĩnh vực công nghệ là Đề án 844, với mục tiêu phát triển 600 doanh nghiệp vào năm 2025—100 doanh nghiệp trong số đó sẽ gọi được vốn đầu tư với tổng giá trị ít nhất là 2 nghìn tỷ đồng (khoảng 85,44 triệu USD).

Mục tiêu này được hỗ trợ bởi Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và hai đề án mới có tên gọi "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" và "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025".

"Kỳ lân" khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tiếp theo của châu Á và Thái Bình Dương có thể đến từ Việt Nam - Ảnh 1.

"Kỳ lân" khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tiếp theo của châu Á và Thái Bình Dương có thể đến từ Việt Nam.

Bà Aimee Hampel-Milagrosa, chuyên gia kinh tế của ADB, một trong những tác giả chính của báo cáo, nhận định: "Chính phủ Việt Nam đã nhận ra rằng các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ là động lực mới của tăng trưởng cho quốc gia.

Để tạo thuận lợi cho quá trình này, Chính phủ đã bắt đầu tập hợp những yếu tố chủ chốt, ví dụ như các ưu đãi khuyến khích về chính sách và tài chính, để tạo ra và xây dựng thế hệ kỳ lân khởi nghiệp tiếp theo của Việt Nam."

Trong năm 2021, năm lĩnh vực khởi nghiệp hàng đầu thu hút được nguồn vốn lớn nhất là công nghệ tài chính, hay "fintech" (26,6%); thương mại điện tử (20,3%); công nghệ giáo dục, hoặc "edtech" (17,2%); công nghệ y tế, hay "healthtech" (7,8%); và phần mềm dịch vụ (6,3%).

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, công nghệ y tế và công nghệ nông nghiệp, hay "agritech" là hai lĩnh vực có tác động xã hội cao và có tiềm năng đóng góp cho phát triển bền vững và đồng đều hơn.

Tuy nhiên, tài chính được coi là hạn chế chung đối với sự phát triển của các công ty khởi nghiệp, cho dù các nhà đầu tư thiên thần và đầu tư mạo hiểm được nhận thấy rất "háo hức" đầu tư.

Bên cạnh đó, một trở ngại khác đối với tăng trưởng là không có đủ vốn nhân lực.

Trong bối cảnh đó, các trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam đang phối hợp với chính quyền các tỉnh và các bộ ngành trung ương để thành lập các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp. Các tổ chức này cũng đang tổ chức các sự kiện khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên để thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp trong giới trẻ.

"Kỳ lân" khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tiếp theo của châu Á và Thái Bình Dương có thể đến từ Việt Nam - Ảnh 3.

Việt Nam có một số công ty "cận" kỳ lân và một số startup triển vọng tạo ra mô hình kinh doanh độc đáo hoặc lợi thế cạnh tranh có thể tiến xa.

Theo báo cáo của Forbes gần đây, Việt Nam có một số công ty "cận" kỳ lân và một số startup triển vọng tạo ra mô hình kinh doanh độc đáo hoặc lợi thế cạnh tranh có thể tiến xa.

Trong đó, có một số cái tên tiêu biểu như VNG (trước là VinaGame), VNPay và gần đây là MoMo và Sky Mavis.

Hiện, Việt Nam cũng đã có nhiều startup cận kỳ lân và có triển vọng như thương mại điện tử Tiki, Giao hàng tiết kiệm, Giao hàng nhanh, công ty khai thác ưu thế từ dữ liệu lớn và học máy Trusting Social…

Trong báo cáo "Những người khổng lồ mới nổi ở châu Á-Thái Bình Dương 2022," Ngân hàng HSBC và Công ty KPMG cũng đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có môi trường khởi nghiệp non trẻ và năng động bậc nhất châu Á.

Tại thời điểm đại dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam mới chỉ có 1.600 doanh nghiệp khởi nghiệp, con số này giờ đây đã tăng lên hơn 3.000 theo nền tảng thống kê khởi nghiệp Tracxn - trong đó có bốn doanh nghiệp được xếp hạng "kỳ lân."


Huyền Anh