Lạng Sơn: Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn 19 dự án trọng điểm

01/10/2020 06:18 GMT+7
Lạng Sơn hiện đang triển khai thực hiện 19 dự án trọng điểm sử dụng ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách. Tuy nhiên hiện có 9/14 vốn ngoài ngân sách đang bị chậm tiến độ cần tháo gỡ, đẩy nhanh giải ngân.

Sáng 30/9, UBND tỉnh Lạng Sơn họp đánh giá tình hình thực hiện dự án trọng điểm quý III và họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 9/2020. Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn năm 2020 chủ trì cuộc họp. 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong quý III, tiến độ thực hiện 19 dự án trọng điểm gồm: 5 dự án sử dụng ngân sách nhà nước và 14 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có chuyển biến tích cực so với quý II/2020. Tính đến hết quý III, 5 dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã giải ngân thanh toán được 407 tỷ đồng. 

Một số dự án trong quý II chưa giải ngân được thì trong quý III đã giải ngân khá tốt như: dự án kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thuộc thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng được 17,9/50 tỷ đồng; dự án nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh được 10,8/18 tỷ đồng kế hoạch vốn giao. 

Lạng Sơn: Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn 19 dự án trọng điểm - Ảnh 1.

Lạng Sơn hiện đang triển khai thực hiện 19 dự án trọng điểm sử dụng ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách.

Đối với 14 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có 5/14 dự án khối lượng thực hiện đạt khá; 9/14 dự án chậm tiến độ. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến hết tháng 9/2020 có 8/11 huyện, thành phố gửi báo cáo về tình hình giải phóng mặt bằng. Qua rà soát có 4/8 đơn vị phát sinh vướng mắc đang xin ý kiến UBND tỉnh chỉ đạo biện pháp tháo gỡ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu yêu cầu các sở, ngành được giao phụ trách theo dõi từng dự án trọng điểm tăng cường kiểm tra, giám sát tại hiện trường đối với từng dự án. Nhà đầu tư tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm cơ sở giải ngân vốn đã giao, hoàn ứng vốn đã tạm ứng. 

Đặc biệt Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương giải ngân vốn dự án ODA thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) – gồm 6 công trình nằm trong Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn và công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B đối với hạng mục giải phóng mặt bằng tại các huyện: Lộc Bình và Cao Lộc.

PV