Lệ phí cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân mới nhất

17/10/2020 13:00 GMT+7
Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân phải nộp lệ phí. Dưới đây là mức thu lệ phí cấp thẻ căn cước công dân mới nhất.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy định về lệ phí cấp căn cước công dân.

Theo đó, kể từ ngày 22/6, tất cả công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân được giảm 50% mức thu lệ phí quy định (mức cũ từ 30.000 đồng đến 70.000 đồng/lần).

Lệ phí cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân mới nhất - Ảnh 1.

Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân phải nộp lệ phí.

Các trường hợp được miễn, không phải nộp lệ phí cấp căn cước công dân (theo Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC):

- Các trường hợp miễn lệ phí:

+ Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;

+ Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

+ Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

- Các trường hợp không phải nộp lệ phí:

+ Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu theo Khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 32 Luật Căn cước công dân 2014.

+ Đổi thẻ CCCD khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi theo Khoản 1 Điều 21, Điểm a Khoản 3 Điều 32 Luật Căn cước công dân 2014.

+ Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

Thông tư 61/2020/TT-BTC có hiệu lực ngày 22/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

A.Vũ