LEC: Lỗ tăng theo cấp số nhân, hàng trăm tỷ nợ cận ngày đáo hạn

15/06/2024 06:45 GMT+7
Gánh hàng trăm tỷ nợ ngân hàng phải thanh toán trong năm 2024, trong khi hoạt động kinh doanh của LEC liên tiếp ghi nhận khó khăn gia tăng..

Lỗ tăng theo cấp số nhân

Ngày 12/6, CP Bất động sản Điện Lực Miền Trung (MCK: LEC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán. Kết thúc năm 2023, tổng cộng tài sản của Công ty là 979 tỷ đồng, giảm 231 tỷ đồng, tương ứng giảm 19% so với năm 2022. Trong mục tài sản ngắn hạn, lượng tiền mặt của LEC chỉ còn 1,1 tỷ đồng do tài sản nằm chủ yếu ở các khoản phải thu với 738,6 tỷ đồng.

Trong năm, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của LEC giảm 42,5% so với năm 2022, xuống còn 104 tỷ đồng. Giá vốn hàng hoá chiếm tới 89,7%, kéo lợi nhuận gộp của LEC xuống còn 10,7 tỷ đồng.

Doanh thu về bán hàng sụt giảm, hoạt động tài chính cũng không khởi sắc nhưng chi phí lãi vay tăng không ngừng suốt 3 năm qua, khiến lợi nhuận thuần của LEC ghi nhận lỗ nặng. Cụ thể, năm 2023 LEC phải gánh 42,8 tỷ đồng chi phí lãi vay, cao hơn 13 tỷ đồng, tương ứng 43% so với cuối năm 2022. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty là âm 40,7 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, dù được "bơm" 12,6 tỷ đồng từ nguồn thu nhập khác, LEC vẫn lỗ sau thuế đến 30,8 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với con số âm 9,8 tỷ hồi năm 2022.

LEC: Lỗ tăng theo cấp số nhân, hàng trăm tỷ nợ cận ngày đáo hạn- Ảnh 1.

Thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Bất động sản Điện lực Miền Trung (MCK: LEC)

Bên kia bảng cân đối, LEC giải quyết được 201 tỷ đồng nợ phải trả, tương ứng 26%, đưa tổng nợ phải trả phải trả trong năm xuống còn 575 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 99,5%, lớn nhất là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với 395,5 tỷ đồng.

Báo cáo hợp nhất của LEC cho thấy, khoản vay ngắn hạn lớn nhất đã được Công ty thanh toán là tại Công ty Tài chính CP Điện Lực với 121 tỷ đồng. Còn lại, các khoản vay ngân hàng ngân hàng vẫn ở mức 390 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng, tương ứng 5% so với đầu năm. Do đó, dù ghi nhận chỉ số vay ngắn hạn giảm được 26% nhưng chi phí lãi vay của LEC vẫn tăng trong kỳ.

Gánh nợ từ các công ty con

Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 của LEC cho thấy nhiều khoản vay ngắn hạn có thế chấp tài sản, thời hạn thanh toán trong năm 2023 nhưng Công ty đã phải gia hạn nhiều lần.

Trong đó, tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Nội, dư nợ vay của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hoà Bình (công ty con cấp 2) là 50 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Khoản vay được thế chấp bằng quyền sử dụng đất của Công ty CP BĐS An Thịnh Hoà Bình – bên liên quan của LEC. Ban đầu, thời hạn khoản vay là đến 22/4/2023, được gia hạn đến 22/4/2024. Tại ngày báo cáo tài chính (12/6/2024), khoản nợ 50 tỷ đồng này tiếp tục phải gia hạn thêm 12 tháng.

Tại Agribank – Chi nhánh Hà Nội 2, Công ty CP Đầu tư Xây dựng P&P (công ty con cấp 1) có dư nợ vay tính đến cuối năm 2023 là 70 tỷ đồng, được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ mới là từ tháng 3 đến tháng 9/2024. Tuy nhiên, đến nay P&P mới thanh toán được 8 tỷ đồng và ghi nợ 62 tỷ đồng, trong đó số dư nợ vay quá hạn chưa thanh toán là 30,5 tỷ đồng; số dư nợ vay trong hạn thanh toán là 31,5 tỷ đồng.

LEC: Lỗ tăng theo cấp số nhân, hàng trăm tỷ nợ cận ngày đáo hạn- Ảnh 2.

Dự án Khu phức hợp EVN Land Center, Ảnh: LEC.

Tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Tây Đô, LEC ghi nhận số dư nợ 49,9 tỷ đồng cũng của P&P. Tài sản đảm bảo là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bên thứ 3. Kỳ hạn trả nợ gốc trước đó phải thực hiện là trong năm 2023. Sau đó, dù khoản vay đã được điều chỉnh gia hạn sang tháng 4/2024, tuy nhiên tại ngày báo cáo tài chính, LEC cho biết kỳ hạn trả nợ gốc một lần nữa được điều chỉnh thành từ tháng 7 đến tháng 10/2024 với số dư nợ giữ nguyên.

Cùng tại Agribank Tây Đô, LEC ghi nhận một khoản vay khác từ Công ty CP Vui chơi Thế Hệ mới (công ty con cấp 1) có dư nợ 59,5 tỷ đồng. Khoản vay này mới được gia hạn tiếp đến tháng 1/2025.

Ngoài ra, báo cáo của LEC cũng ghi nhận 2 khoản vay tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hoà Bình đều của các công ty con. Trong đó, Công ty CP Đầu tư Xây dựng P&P dư nợ 140,5 tỷ đồng, và Công ty CP Vui chơi Thế hệ mới dư nợ 20 tỷ đồng. Thời gian đáo hạn của các khoản vay này là trong năm 2024.

Trong năm 2023, vốn chủ sở hữu của LEC giảm 30,7 tỷ đồng, tương ứng 7% về còn 403,5 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả của Công ty là 575,1 tỷ đồng, tương ứng 142,5% vốn chủ sở hữu. Đồng nghĩa, trong tổng cộng nguồn vốn 978,7 tỷ đồng của LEC, nợ phải trả chiếm 58,7%.

Vũ Khoa
Cùng chuyên mục