Lỗ 3 năm liên tiếp, cổ phiếu APC của Chiếu xạ An Phú bị hủy niêm yết bắt buộc

23/03/2024 15:23 GMT+7
Ngày 22/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) ra quyết định về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu APC của CTCP Chiếu xạ An Phú.

Cụ thể, cổ phiếu của CTCP Chiếu xạ An Phú (HoSE: APC) hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 132/QĐ-SGDHCM ngày 16/3/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Lý do cổ phiếu APC bị đưa vào diện cảnh báo là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 âm 9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 âm gần 2 tỷ đồng (căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022 và 2021).

Ngày 20/3/2024, HoSE cho biết đã nhận được công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Chiếu xạ An Phú. Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của Chiếu xạ An Phú là âm 35,6 tỷ đồng.

Lỗ 3 năm liên tiếp, cổ phiếu APC của Chiếu xạ An Phú bị hủy niêm yết bắt buộc- Ảnh 1.

Cổ phiếu APC rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Như vậy, cổ phiếu APC rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc, căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: "Cổ phiếu của Công ty Đại chúng bị hủy niêm yết khi xảy ra các trường hợp như kết quả sản xuất, kinh doanh thua lỗ trong ba năm liên tiếp hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo kiểm toán gần nhất".

Do đó, HoSE ra quyết định về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu APC của CTCP Chiếu xạ An Phú. Tuy nhiên, HoSE không đề cập tới ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu APC trên sàn HoSE.

CTCP Chiếu xạ An Phú được thành lập năm 2003. Các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm chiếu xạ khử trùng các loại thủy hải sản, các loại dụng cụ y tế, trái cây; dịch vụ bảo quản đông lạnh; dịch vụ bảo quản các loại thực phẩm; chiếu xạ bảo quản các sản phẩm công nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng khác...

Ngày 22/1/2010, cổ phiếu của Chiếu xạ An Phú được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán APC.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/3, cổ phiếu APC giảm 0,2%, niêm yết ở mức 7.870 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục