Lộc Trời (LTG): Chí phí tài chính và chi phí hoạt động tăng mạnh, quý II báo lỗ hơn 46 tỷ đồng

03/08/2022 10:36 GMT+7
Kết thúc kỳ, Lộc Trời lỗ 46,3 tỷ đồng, trong khi quý II/2021 lãi sau thuế 47,3 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 3.547 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng đến 33,7% lên 3.176 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 372 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đạt 7,8 tỷ đồng, giảm 45%, trong khi đó chi phí tài chính lại tăng hơn gấp đôi lên 116 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng 31% lên mức 239 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17% lên mức 88 tỷ đồng.

Lộc Trời (LTG) báo lỗ hơn 46 tỷ đồng trong quý II/2022 - Ảnh 1.

BCTC của Lộc Trời (LTG)

Kết thúc kỳ, Lộc Trời lỗ 46,3 tỷ đồng, trong khi quý II/2021 lãi sau thuế 47,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.893 tỷ đồng, tăng 15% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 137,7 tỷ đồng, giảm 40,4% so với nửa đầu năm ngoái.

Về cơ cấu doanh thu từ mảng bán thuốc bảo vệ thực vật đạt gần 2.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 33,55 tổng doanh thu. Mảng lương thực vẫn đóng góp tỷ trọng doanh thu lớn nhất với khoảng 56,8% tương ứng gần 3.400 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 6 của Lộc Trời đạt 9.083 tỷ đồng; tăng gần 16% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 331 tỷ đồng, trong đó công ty đã thực hiện trích lập dự phòng hơn 300 tỷ đồng. Lộc Trời cũng cho biết, số nợ khó đòi này đều đã quá hạn từ 6 tháng đến trên 3 năm, và số có khả năng thu hồi thấp gần 252 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong tổng nợ khó đòi. Hàng tồn kho tăng 21% lên 2.880 tỷ đồng so với đầu năm.

Vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 4.600 tỷ đồng, tăng 930 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn duy trì quanh mức 57 tỷ đồng.An Vũ