Lộc Trời (LTG) miễn nhiệm Giám đốc Tài chính

14/02/2024 08:51 GMT+7
CTCP Lộc Trời (LTG) mới đây đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính với ông Lê Thanh Hạo Nhiên.

Theo đó, từ 7/2/2024, ông Lê Thanh Hạo Nhiên không còn là Giám đốc Tài chính tại LTG. Lý do miễn nhiệm không được doanh nghiệp tiết lộ.

Được biết, ông Lê Thanh Hạo Nhiên được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính tại LTG thay ông Nguyễn Duy Thuận vào tháng 8/2021.

Ông gia nhập Tập đoàn Lộc Trời từ ngày 5/4/2021 với chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán – Thuế.

Ông Lê Thanh Hạo Nhiên là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Hawaii, Mỹ. Trước khi gia nhập Tập đoàn Lộc Trời, ông Lê Thanh Hạo Nhiên từng giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư, Khối Doanh nghiệp tư nhân, Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited với nhiều dự án đầu tư thành công các các doanh nghiệp lớn như: Công ty cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa, Công ty cổ phần Thực phẩm Cầu Tre, Công ty cổ phần Sữa Quốc tế IDP, Công ty cổ phần Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ…

Trong quý IV/2023, doanh thu thuần của công ty đạt 5.820 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn hàng bán đạt 4.297 tỷ đồng, tăng 84,5%, và lợi nhuận gộp đạt 1.522,5 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 18,6% xuống còn 111,4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lại gấp 2,3 lần, ở mức 310,4 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lỗ từ công ty liên kết lên đến gần 14 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 83% lên 525,2 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 4 lần, đạt 424,3 tỷ đồng.

Kết quả cuối kỳ, Lộc Trời báo lãi sau thuế đạt 247,8 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng cộng cả năm 2023, LTG ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 16.068,6 tỷ đồng, tăng 37,4%. Lợi nhuận sau thuế giảm 35,6% so với năm 2022, đạt 265 tỷ đồng. Với kết quả này, Lộc Trời mới chỉ thực hiện được 64% kế hoạch lãi đề ra trong năm 2023.

Trong cấu trúc doanh thu năm 2023, doanh thu từ lương thực - lúa gạo đạt 11.232,7 tỷ đồng, tăng 74,7%, mảng hạt giống tăng 7,4% lên hơn 713 tỷ đồng. Mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm nhẹ xuống 4.218 tỷ đồng, mảng bao bì đạt 120 tỷ đồng, mảng xây dựng và các mảng khác giảm nhẹ xuống hơn 230 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của Lộc Trời đạt hơn 11.710 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 38,7%, xuống 490,3 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng lên 6.476,3 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 4,7%, xuống 1.970 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 50,5% lên 8.395,8 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 8.307 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả người bán ngắn hạn đạt 1.054 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn tăng 66,2%, đạt 6.227 tỷ đồng. Nợ dài hạn giảm 18,9%, xuống hơn 80 tỷ đồng.

O.L
Cùng chuyên mục