Lộc Trời (LTG) lãi khủng trong quý II/2023 lên hơn 420 tỷ đồng, vay nợ gần 7.000 tỷ đồng

30/07/2023 08:35 GMT+7
Trong năm 2023, Lộc Trời đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,8% so với thực hiện trong năm 2022. Sau 6 tháng, Lộc Trời thực hiện được 86% kế hoạch.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố tình hình kinh doanh quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2023. Trong quý thứ 2, Lộc  Trời ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ lên 3.678 tỷ đồng; giá vốn bán hàng giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp kỳ này tăng 41,6% lên 526,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 5,8 tỷ đồng lên 49,3 tỷ đồng; tuy nhiên chi phí ở mức cao với 231,4 tỷ đồng, trong đó 168,4 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Kỳ này ghi nhận khoản lãi trong công ty liên kết 326,9 tỷ đồng.

Lộc Trời (LTG) báo lãi khủng trong quý II/2023 lên hơn 420 tỷ đồng, vay nợ gần 7.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất quý II/2023 của Lộc Trời

Chi phí bán hàng giảm 43% xuống 135,8 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 50% lên 128,4 tỷ đồng.

Kết quả, kỳ này Lộc Trời lãi 424,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 44,3 tỷ đồng. Lũy kế bán niên, LTG ghi nhận doanh thu 6.130 tỷ đồng, tăng 7,3%; lãi sau thuế đạt 343,4 tỷ đồng, tăng 146% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu trong 6 tháng gồm: Lương thực- lúa, gạo ghi nhận 4.220 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ); Thuốc bảo vệ thực vật đạt 1.536 tỷ đồng; hạt giống 315,3 tỷ đồng; bao bì 62,3 tỷ đồng; xây dựng và khác 97,7 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Lộc Trời đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,8% so với thực hiện trong năm 2022. Sau 6 tháng, Lộc Trời thực hiện được 86% kế hoạch.

Tổng tài sản của Lộc Trời tính tới cuối quý II/2023 đạt 12.183,5 tỷ đồng, tăng tới 40% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 9.262 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 45% xuống 440,4 tỷ đồng; Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 14% xuống 112,7 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 135% lên 5.421 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 26% lên 355,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 28,4% lên 2.715 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của LTG tăng 58% lên 8.791 tỷ đồng; trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 8.703 tỷ đồng; phải trả trước người bán ngắn hạn tăng 75% lên 900 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 83,3% lên 6.870 tỷ đồng, vay nợ dài hạn giảm 20% xuống 79,7 tỷ đồng.


O.L
Cùng chuyên mục