Lợi nhuận quý IV/2020 Cảng Cam Ranh tăng 7%, bất chấp dịch Covid-19

17/01/2021 17:28 GMT+7
Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (UPCoM: CCR) vừa công bố báo chí tài chính hợp nhất quý IV/2020 với lợi nhuận sau thuế đạt gần 6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý IV/2020 doanh thu quý của CCR đạt 31 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ 2019; lãi gộp giảm 27%, còn gần 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 80%, CCR vẫn ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế gần 6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế năm 2020, CCR ghi nhận doanh thu thuần gần 139  tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2019. Tuy nhiên, do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 43%, lãi ròng của Cảm Cam Ranh vẫn đạt gần 24 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, CCR đặt kế hoạch doanh thu là 170 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30,5 tỷ đồng. Như vậy, Cảng Cam Ranh không hoàn thành kế hoạch khi chỉ thực hiện được 81% chỉ tiêu doanh thu và 93% chỉ tiêu lợi nhuận.

Lợi nhuận quý IV/2020 Cảnh Cam Ranh tăng 7%, bất chấp dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính CCR

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của CCR giảm 10% so với đầu năm, còn hơn 323 tỷ đồng, do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 56%. Nợ phải trả hơn 42 tỷ đồng, giảm 50% so với đầu năm, chủ yếu do dư nợ vay dài hạn giảm 74%, còn 12 tỷ đồng.

Theo đại diện của CCR, trong năm 2020, do ảnh hưởng đại dịch Covid- 19, thiên tai lũ lụt xảy ra đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.

Trong bối cảnh đó Cảng Cam Ranh đã nỗ lực hết mình để tạo điều kiện cho các khách hàng, phối hợp với các đại lý, các nhà dịch vụ đã làm tốt các chức năng của mình. Tuy rằng sản lượng không đạt như kỳ vọng nhưng mà đời sống việc làm người lao động lương bình quân cũng 12 triệu đồng/người/tháng..

Năm 2021, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đặt mục tiêu kế hoạch kinh với doanh thu đạt 150 tỷ đồng, lợi nhuận đạt từ 31 tỷ đồng.

Kết phiên 15/1/2021, giá cổ phiếu CCR dừng tại mức 12.300 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 48% so với đầu năm 2020, với thanh khoản thấp khi khối lượng giao dịch bình quân chỉ đạt 270 cp/ngày.Q.D