Lợi nhuận quý IV sụt giảm, Vận tải Xếp dỡ Hải An (HAH) vẫn báo lãi lớn trong năm 2022

03/02/2023 11:45 GMT+7
Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) báo lãi quý IV/2022 sụt giảm 29% so với cùng kỳ nhưng khép lại cả năm 2022 HAH vẫn có 1 năm kinh doanh vô cùng thành công với lợi nhuận đạt mức kỷ lục từ khi được thành lập tới nay.
Tuy lợi nhuận quý IV sụt giảm, Vận tải Xếp dỡ Hải An (HAH) vẫn báo lãi lớn trong năm 2022 - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu của Xếp dỡ Hải An trong năm 2022

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu đạt 845,3 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ phần lớn đến từ hoạt động khai thác tàu. Tuy nhiên, giá vốn tăng đến 71% khiến biên lãi gộp giảm từ 50% xuống còn 32%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng đến gần 4 lần đạt xấp xỉ 44 tỷ đồng, trong đó có 30 tỷ là cổ tức, lợi nhuận được chia. Đồng thời, chi phí tài chính cũng tăng gần 6 lần lên mức 52,5 tỷ đồng, phần lớn là chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỉ giá, chênh lệch đánh giá lại các khoản mục đầu tư.

Kết quả, Xếp dỡ Hải An báo lãi sau thuế 189,5 tỷ đồng tỷ đồng, giảm 29% so với quý IV năm trước. Công ty cho biết nguyên nhân dẫn đết sụt giảm lợi nhuận trong quý chủ yếu là do:

+ Sản lượng vận tải thấp, giá cước giảm, giá dầu nhiên liệu tăng;

+ Tàu West và tàu Mind lên đà định kỳ vào tháng 11 và tháng 12 năm 2022 nên lợi nhuận từ hoạt động cho thuê tàu trong quý này giảm;

+ Lợi nhuận ghi nhận từ các công ty liên kết kỳ này giảm do Công ty TNHH đại lý và Xếp vận Hải An trở thành công ty con.

Tuy lợi nhuận quý IV sụt giảm, Vận tải Xếp dỡ Hải An (HAH) vẫn báo lãi lớn trong năm 2022 - Ảnh 2.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhuận lợi nhuận đạt mức cao "kỷ lục" trong năm 2022

Luỹ kế trong năm 2022, Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt hơn 3.205 tỷ đồng, tăng 63,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận 829,2 tỷ đồng, tăng 86,1% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, HAH đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 2.388 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 23% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 829,2 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 150,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bước sang năm 2023, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đặt kế hoạch tổng doanh thu giảm 17,9% so với thực hiện trong năm 2022, về 2.631 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 63,8% so với thực hiện trong năm 2022, về 300 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Hải An tăng 57% so với đầu năm lên 5.106 tỷ. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 2.744,1 tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 984 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 555,6 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Dư nợ vay ở mức 2.168 tỷ đồng, tăng 63%. Trong đó, Hải An nợ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam gần 924 tỷ đồng (bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn) của CTCP Đầu tư Sao Á D.C là 77 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/2, cổ phiếu HAH giảm 700 đồng về 37.300 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo