Long An: Chuyển hơn 40 ha đất trồng lúa sang phi nông nghiệp

26/02/2021 16:37 GMT+7
Việc chuyển mục đích sử dụng 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp là phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định.

Long An: Chuyển hơn 40 ha đất trồng lúa sang phi nông nghiệp - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan.

Tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật.

Trong đó bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

M.Lan