Máy sản xuất phân bón nhập khẩu có chịu thuế GTGT?

11/11/2020 16:05 GMT+7
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 7148/TCHQ-TXNK trả lời Cục Hải quan Tây Ninh phản ánh vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu.
Máy sản xuất phân bón nhập khẩu có chịu thuế GTGT? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 7148/TCHQ-TXNK trả lời Cục Hải quan Tây Ninh phản ánh vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu.

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 1153/HQTN-NV ngày 28/05/2020 của Cục Hải quan Tây Ninh phản ánh vướng mắc về thuế GTGT đối với mặt hàng máy sản xuất phân bón nhập khẩu.

Trả lời những vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 7148/TCHQ-TXNK để giải đáp. Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đồng thời, theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 thì sản xuất phân bón thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đã tham khảo ý kiến của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn). Trả lời Tổng cục Hải quan, tại Công văn số 895/KTHT-CĐ ngày 27/10/2020, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết mặt hàng “máy sản xuất phân bón” do Công ty TNHH DAWU Trường Thịnh nhập khẩu, không được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định, có cấu tạo kỹ thuật chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Do vậy, mặt hàng này không đủ cơ sở để xác định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo T.Anh/TC Tài chính