MBB: UBCKNN đã nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 35%

24/06/2021 07:54 GMT+7
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo cho biết đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB).

Theo thông báo phát đi từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cơ quan này đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 391/BC-MB-HĐQT ngày 10/06/2021 của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (Mã cổ phiếu: MBB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021, Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-MB-HĐQT ngày 07/05/2021, Công văn số 3849/NHNN-TTGSNH ngày 31/05/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

MB chuẩn bị chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35% - Ảnh 1.

MB chuẩn bị chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35%

Trước đó, vào đầu tháng 6 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn của nhà băng này.

Cụ thể, NHNN chấp thuận cho MB được tăng vốn điều lệ lần 1 theo đề xuất của ngân hàng, thêm tối đa hơn 9.795 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 theo tỷ lệ 35%.

Sau khi hoàn tất chia, vốn điều lệ của MB dự kiến tăng lên mức 37.782 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, sau khi trả cổ tức MB sẽ thực hiện tiếp lần tăng vốn thứ 2 với khoảng 700 tỷ thông qua bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược.

Một số nhà đầu tư được MB lựa chọn như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Viettel (dự kiến chào bán tối đa 43 triệu cp); Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel (chào bán tối đa 27 triệu cp) và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác.

Mức giá chào bán sẽ được thỏa thuận và không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất. Cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, ngân hàng kế hoạch phát hành 19,24 triệu cổ phần bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp) cho các cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MB.

Với số vốn tăng thêm dự kiến là 10.688 tỷ đồng sau 3 lần, MB dự kiến sẽ đầu tư tăng năng lực (bao gồm việc đầu tư hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin, đầu tư trụ sở của MB tại khu vực Hồ Chí Minh và đầu tư khác cần thiết cho việc ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng) khoảng 4.783 tỷ đồng; Bổ sung vốn đầu tƣ kinh doanh khác (bao gồm bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, mô hình kinh doanh mới, …) là hơn 5.900 tỷ.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch 23/6, giá cổ phiếu MBB đứng ở mức 41.900 đồng/cp. Cổ phiếu này đã tăng giá hơn 80% so với đầu năm.

H.Anh