MBBank trình kế hoạch tăng vốn lên hơn 61.600 tỷ đồng

01/04/2024 18:07 GMT+7
Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank; HoSE: MBB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Theo thông báo, Đại hội sẽ được tổ chức ngày 19/4/2023 tại Hà Nội.

HĐQT MBBank trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 như sau: tổng tài sản tăng 13%, tương ứng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng; tín dụng tăng từ 15-16% theo giới hạn của Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ nợ xấu tối đa 2% và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu 9%. Mục tiêu khách hàng trong năm 2024 đạt 30 triệu khách hàng. Lãi trước thuế tăng trưởng từ 6-8%, tương ứng đạt khoảng 27.884 - 28.410 tỷ đồng

Bên cạnh đó, HĐQT MBBank trình cổ đông thông qua kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 10-20% vốn điều lệ.

MBBank trình kế hoạch tăng vốn lên hơn 61.600 tỷ đồng- Ảnh 1.

Trích Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tăng vốn điều lệ lên hơn 61.600 tỷ đồng thông qua 2 phương án

Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023 của MBBank đạt gần 52.141 tỷ đồng. Năm 2024, MBBank dự kiến tăng thêm 8.579 tỷ đồng thông qua 2 phương án.

Thứ nhất, MBBankdự kiến tăng thêm 7.959 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phát hành gần 796 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 15% tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành tại thời điểm vốn điều lệ.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của MBBank năm 2023. Số cổ phiếu để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước cho phép và điều kiện thị trường phù hợp.

MBBank trình kế hoạch tăng vốn lên hơn 61.600 tỷ đồng- Ảnh 2.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thứ hai, MBBank cũng tiếp tục thực hiện chuyển tiếp phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, đồng thời tăng vốn điều lệ qua chào bán 62 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương mức vốn 620 tỷ đồng.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chào bán tối đa không quá số lượng quy định của pháp luật. Số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa MB và các nhà đầu tư. 

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 hoặc đến quý 2/2025.Nếu phát hành thành công, MB sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 52.141 tỷ đồng lên gần 61.643 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm sẽ được MBBank dùng để đầu tư tài sản năng lực và hoạt động kinh doanh. Ngân hàng tiếp tục đầu tư trụ sở MBBank khu vực phía Nam, Trung và các khu vực trọng điểm khác với tổng mức đầu tư thấp hơn 20% vốn điều lệ MB trong báo cáo kiểm toán gần nhất, phù hợp với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022-2026.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục