Mộc Châu Milk (MCM) chốt quyền chia cổ tức còn lại năm 2021, tỷ lệ 15%

19/05/2022 10:36 GMT+7
Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, UPCoM: MCM) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%.

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - UPCoM:MCM) công bố ngày 20/5 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt. 

Cụ thể, Mộc Châu Milk dự kiến trả cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng).

Ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 165 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức này.

Trong năm 2021 công ty thông qua kế hoạch cổ tức 25% bằng tiền. Trong đó, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 10%.

Kết thúc quý I/2022, doanh thu Mộc Châu Milk đạt gần 675 tỷ đồng tăng 8,6% và 85,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tới 73% so với cùng kỳ. Năm nay đơn vị đặt kế hoạch đạt 3.122 tỷ đồng doanh thu và 343,5 tỷ đồng lợi nhuân sau thuế. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh thu đạt 21,6% còn lợi nhuận hoàn thành 24,9% mục tiêu cả năm.

Theo lãnh đạo Mộc Châu Milk, doanh thu tăng trưởng theo đúng kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận sau thuế đột biến nhờ công ty được hưởng giá bao bì như giá của công ty mẹ Vinamilk từ tháng 5/2021, đơn giá giảm 14% so với trước đó. Sang đến quý II, lợi nhuận Mộc Châu Milk sẽ không còn tăng mạnh do đơn giá bao bì trở về mức bình thường khi so sánh cùng kỳ năm trước.

Năm 2022 Giống bò sữa Mộc Châu đặt mục tiêu đạt 3.122 tỷ đồng tổng doanh thu thuần. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 343,5 tỷ đồng, tăng 7,6% so với số lãi 319 tỷ đồng đạt được năm 2021.


PV