Mộc Châu Milk (MCM) lên kế hoạch lãi đạt 344 tỷ đồng; chia cổ tức 2021 tỷ lệ 25%

13/03/2022 08:12 GMT+7
Mộc Châu Milk (MCM) đặt mục tiêu doanh thu 2022 tăng gần 7% và lợi nhuận tăng gần 8% lên 344 tỷ đồng.

Công ty CP Giống bò Sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - UPCoM: MCM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến họp trực tuyến vào ngày 30/3/2022.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Mộc Châu Milk trình kế hoạch doanh thu thuần tăng 6,7% lên 3.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 7,6% lên 343,5 tỷ đồng. Đây cũng là con số doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục kể từ khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính.

Chính sách cổ tức năm 2022 sẽ là tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế đồng thời trích 10% cho quỹ đầu tư phát triển và 10% cho quỹ phúc lợi.

Về cổ tức năm 2021, Mộc Châu Milk đã tạm ứng 10% bằng tiền tiền mặt với số tiền đã chi là 110 tỷ đồng. Phần cổ tức còn lại sẽ được chia với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, dự kiến ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách và thời gian chi trả.

Tổng giá trị cổ tức năm 2021 của Mộc Châu Milk theo kế hoạch là 275 tỷ đồng, tương đương hơn 86% lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Tại phiên họp thường niên sắp tới, Mộc Châu Milk sẽ tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập. Công ty này cho biết sẽ nhận hồ sơ đề cử ứng viên cho đến ngày 16/3/2022 tới đây.

Năm 2021, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.926 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,6% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng mạnh hơn lần lượt ở mức 18,9% và 13,7%, tương đương đạt 353,8 tỷ đồng và 319,1 tỷ đồng.

Với kết quả này, Mộc Châu Milk đã hoàn thành 95% kế hoạch về doanh thu và vượt 4,8% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế.

Mộc Châu Milk thông tin đã năm trước đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của tỉnh Sơn La cho dự án mở rộng quy mô trung tâm giống bà sữa Mộc Châu và tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu.


A.Vũ