Năm 2021, nhận thừa kế nhà đất phải nộp thuế thế nào?

20/02/2021 07:00 GMT+7
Với các trường hợp sang tên sổ đỏ thông thường, người làm thủ tục phải đóng tiền thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính… Vậy, với nhà đất được thừa kế có phải nộp thuế không?

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận thừa kế nhà đất?

Khi nhận thừa kế nhà đất có thể xảy ra một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo điểm c khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế là bất động sản phải nộp thuế thu nhập cá nhân, gồm: Quyền sử dụng đất; Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; Quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; Quyền thuê đất; Quyền thuê mặt nước; Các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức.

Năm 2021, nhận thừa kế nhà đất phải nộp thuế thế nào? - Ảnh 1.

khi nhận thừa kế nhà đất thì người thừa kế có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Số thuế phải nộp khi thừa kế nhà đất:

Theo khoản 4 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi nhận thừa kế nhà đất là bằng 10% giá trị bất động sản. Tuy nhiên, chỉ những bất động sản có giá trị lớn hơn 10 triệu đồng mới phải nộp thuế.

Trường hợp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thu nhập từ nhận thừa kế giữa những người sau thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân:  Giữa vợ với chồng; Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; Cha chồng, mẹ chồng với con dâu; Cha vợ, mẹ vợ với con rể; Ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; Anh chị em ruột với nhau.

Lệ phí trước bạ khi nhận thừa kế nhà đất

Trường hợp miễn lệ phí trước bạ

Theo khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với nhà, đất nhận thừa kế giữa những người sau thì được miễn lệ phí trước bạ: Vợ với chồng; Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; Cha chồng, mẹ chồng với con dâu; Cha vợ, mẹ vợ với con rể; Ông nội, bà nội với cháu nội; Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; Anh, chị, em ruột với nhau.

Trường hợp phải đóng lệ phí trước bạ

Ngoài những trường hợp được miễn lệ phí trước bạ thì người nhận thừa kế khi làm Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Mức lệ phí trước bạ phải nộp: Khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Sổ đỏ cho nhà đất được thừa kế thì phải nộp lệ phí bằng 0,5 % giá trị nhà đất.

Như vậy, khi nhận thừa kế nhà đất thì người thừa kế có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. 


An Vũ