Năm 2023 Yến Sào Khánh Hòa (SKV) hướng tới thị trường Trung Quốc, mục tiêu lãi 103 tỷ đồng

20/03/2023 20:30 GMT+7
HĐQT Yến Sào Khánh Hòa (SKV) đặt mục tiêu năm 2023 mang về 2.150 tỷ đồng doanh thu và 103 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nhích nhẹ so với thực hiện năm 2022. Cổ tức dự kiến chia 29,9%.

Công ty CP nước Giải khát Yến Sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Năm 2023, lãnh đạo Yến Sào Khánh Hòa đánh giá sẽ có nhiều thách thức như lạm phát, lãi suất ngân hàng...ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người tiêu dùng. Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ tập trung xây dựng quảng bá thương hiệu Sanest, Sanvinest Khánh Hòa, nhanh chóng cho ra đời các dòng sản phẩm mới mang thương hiệu Sanvinest, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm.

Năm 2023, Yến Sào Khánh Hòa (SKV) hướng tới thị trường Trung Quốc, mục tiêu lãi 103 tỷ đồng - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh của Yến Sào Khánh Hòa.

Theo đó, lãnh đạo Yến Sào Khánh Hòa đã đặt mục tiêu năm 2023 mang về 2.150 tỷ đồng doanh thu và 103 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nhích nhẹ so với thực hiện năm 2022. Cổ tức dự kiến chia 29,9%.

Năm nay, Công ty sẽ nghiên cứu quy trình, quy định, quy chuẩn và các điều kiện hàng rào kỹ thuật về chất lượng sản phẩm để xúc tiến xuất khẩu Yến sào Sanvinest đến các nước Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc.

Bên cạnh đó, công ty tập trung phối hợp với Chi nhánh Đà Nẵng triển khai sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa tại 9 tỉnh miền Trung.

Đáng chú ý, tờ trình nêu sẽ thực hiện đúng kế hoạch tiến độ đầu tư các dự án trong năm 2023, đảm bảo tiến độ xây dựng giai đoạn 1 Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu (dự kiến quý IV/2023 đưa vào hoạt động), hoàn tất các thủ tục xây dựng dự án giai đoạn 2 Nhà máy Nước giải khát Cao cấp Yến sào Khánh Hòa (dự kiến năm 2024 sẽ tiến hành xây dựng).

Bên cạnh đó, HĐQT trình cổ đông về mức tiền lương của thành viên HĐQT dự kiến: tiền lương thành HĐQT kiêm Giám đốc là 68,8 triệu đồng/người/tháng, tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc 59 triệu đồng/người/tháng; tiền lương Trưởng Ban kiểm soát 62,2 triệu đồng/người.

Thù lao của Chủ tịch HĐQT không chuyên trách là 15 triệu đồng/người/tháng; thành viên HĐQT không chuyên trách 11,8 triệu đồng/người/tháng, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 11,8 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2022, Yến Sào Khánh Hòa đạt 2.117 tỷ đồng doanh thu và 102,6 tỷ đồng, lần lượt vượt kế hoạch 14,4% và 27,5% mục tiêu đề ra. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 22,7%, tuy nhiên tỷ lệ thực hiện là 29,8%. Tổng tài sản tính đến 31/12/2022 của Yến Sào Khánh hòa đạt 764,7 tỷ đồng.


An Vũ