Navico (ANV) báo lãi hơn 92 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ

08/05/2023 06:45 GMT+7
Quý I/2023 Navico báo lãi 92,4 tỷ đồng, giảm 55,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Nam Việt (Navico; HoSE: ANV) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 1.155 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Giá vốn bán hàng tăng 11% lên 952 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 43,3% xuống 203,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 19,8% xuống hơn 9 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 51% lên 36,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 43,7% xuống 54,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34,5% lên 18,4 tỷ đồng.

Kết quả, quý I/2023 Navico báo lãi 92,4 tỷ đồng, giảm 55,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản của Navico tính tới 31/3/2023 đạt 5.713 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm; chứng khoán kinh doanh giảm 20,4% xuống 285 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 8% xuống 380,3 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 14,3% lên 2.666 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng nhẹ lên 2.679 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 2.400 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn ở mức 1.792 tỷ đồng; vay nợ dài hạn tăng 72% lên 263 tỷ đồng.


O.L