Nguyên nhân khiến lợi nhuận của Navico giảm tới 55%

21/04/2023 08:16 GMT+7
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2023 của Navico (ANV) giảm 55% so với cùng kỳ năm trước do giá bán và sản lượng đều giảm. Bên cạnh đó giá nguyên liệu thức ăn và giá cá nguyên liệu tăng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm mạnh.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý đầu năm 2023, Công ty CP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) ghi nhận doanh thu thuần quý I/2023 đạt 1.155 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu từ xuất khẩu đạt 891 tỷ đồng, giảm không đáng kể, doanh thu trong nước đạt 264 tỷ đồng, giảm 22% so với quý I/2022.

Navico cho biết, nguyên nhân do bối cảnh giá bán và sản lượng bán sản phẩm của doanh nghiệp đều giảm. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu thức ăn và giá cá nguyên liệu tăng khiến giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 951 tỷ đồng. Điều này kéo theo lợi nhuận gộp của ANV ở mức 203 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt 9 tỷ đồng, giảm 19% so với quý I/2022, trong khi đó, chi phí tài chính gấp 4 lần doanh thu với 36,3 tỷ đồng (32,5 là chi phí lãi vay), chi phí tài chính tăng do lãi suất tiền vay tăng mạnh; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35% lên 18,4 tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến Navico báo lãi quý I/2023 giảm tới 55% - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất của ANV

Kết quả 3 tháng đầu năm, Navico báo lãi sau thuế quý I/2023 đạt 92,4 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Navico ở mức 5.713 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp tăng từ 3.255 tỷ đồng lên 3.507 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng 14% lên 2.675 tỷ đồng; trong đó chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của doanh nghiệp tăng 19%, lên mức 1.320 tỷ đồng; nguyên, vật liệu tăng 22%, lên mức 392 tỷ đồng; ghi nhận thêm 36 tỷ đồng hàng gửi đi bán. 

Nợ phải trả tăng nhẹ lên 2.679 tỷ đồng; trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 2.400 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm hơn 53% xuống 55,5 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn ghi nhận 1.792,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm; vay nợ dài hạn tăng 72% lên 262,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 3.034 tỷ đồng, tăng 5% so với ngày đầu năm. 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/4, cổ phiếu ANV giảm 0,4% xuống 34.850 đồng/cp.


O.L